• Scheuroverbruggende gietvloer van Heek

 • Terug

  Nieuwe generatie anti-skid slijtlaag getest op vliegbasis Woensdrecht

  Nieuwe generatie anti-skid slijtlaag getest op vliegbasis Woensdrecht

  Op start- en landingsbanen van luchthavens is het belangrijk dat de stroefheid van het oppervlak onder alle omstandigheden in orde is. Daarom wordt daar een stroeve laag, zogeheten anti-skid, aangebracht. Tot op heden wordt daarvoor teerhoudend materiaal gebruikt, maar de overheid wil dat verbieden.

  Om tot een nieuwe generatie anti-skid te komen is de CROW werkgroep ‘Alternatieven voor teerhoudend anti-skid’ opgericht. Hierin nemen naast vertegenwoordigers van luchthavens en de overheid o.a. vertegenwoordigers van de TU Delft en Esha Infra Solutions plaats. In de werkgroep is gediscussieerd over de technische aspecten van anti-skid. Dit heeft geresulteerd in het verschijnen van het CROW rapport D13 ‘Specifications and test protocols for non-toxic runway surface dressings on airfields’. Vervolgens zijn op de TU Delft een aantal producten aan de nieuw opgestelde specificaties getoetst.

  Een anti-skid slijtlaag met Esha Seal 2C als bindmiddel in combinatie met basalt split bleek aan de gestelde eisen te voldoen. Om de uitkomsten in de praktijk te kunnen toetsen is in 2012 door Frans Nooren B.V. op vliegbasis Woensdrecht een testvak met de Esha Seal2C slijtlaag aangebracht. Dit is de afgelopen drie jaar intensief getest. Vrijwel alle aspecten zijn onderzocht: stroefheid, scheurgevoeligheid, weerstand tegen oplosmiddel en kerosine, wringingsweerstand, invloed van de-icing materiaal en de gevolgen van afterburners van F16’s. Na drie jaar blijkt het materiaal uitstekend te voldoen. De beheerders van de luchthaven waren uiterst tevreden. De proeven zullen op korte termijn worden opgeschaald.

  De Seal 2C slijtlaag is niet alleen toepasbaar op luchthavens. Het materiaal is ook geschikt voor:

  • zwaarbelaste locaties op wegen, bedrijfs-, industrie- en landbouwterreinen

  • antislip stroken op steigers en bruggen

  • rammelstroken

  • het aanbrengen van wegmeubilair op asfalt

  • zuur- en oliebestendige verhardingen

  Datum: |
  www.werkenbijsealteq.com