• Conserveren hoofddraagconstructie CS Amsterdam

 • Terug

  CO2-prestatieladder

  CO2-prestatieladder

  SealteQ is zich bewust van de CO2-uitstoot door haar bedrijfsactiviteiten en daarmee ook bewust van de belasting die dit met zich mee brengt op mens en milieu. SealteQ vindt het belangrijk om de belasting hierop te beperken.

  Certificaat

  SealteQ heeft ervoor gekozen om te voldoen aan de eisen voor de CO2-prestatieladder en heeft hiervoor het CO2-certificaat behaald op 15 maart 2020 – het “CO2-Bewust certificaat, niveau 3″, met daarin geïmplementeerd niveau 1 en 2.

  Reductiedoelstelling

  De reductiedoelstelling van SealteQ is om in de periode 2019 t/m 2023 een CO2-reductie van 10% te behalen binnen scope 1, 2 en scope 3 ten opzichte van het referentiejaar 2018. In het reductieplan heeft SealteQ een aantal reductiemaatregelen opgesteld om deze doelstelling te bereiken.

  Carbon Footprint

  Jaarlijks wordt de carbon footprint van SealteQ vastgesteld, de carbon footprint van SealteQ bestaat voor het grootste deel uit de uitstoot van het wagenpark en het stroomverbruik. Het energiebeleid van SealteQ wordt halfjaarlijks gecommuniceerd, dit gebeurt zowel intern als extern.

  In de onderstaande grafieken kunt u zien dat vanaf het referentiejaar 2018 tot en met 2021 forse stappen zijn gemaakt. We hebben de reductiedoelstelling behaald die we gesteld hebben voor 2023 en dat bij een omzetgroei van de organisatie.

  Een aantal reeds gerealiseerde maatregelen zijn:

  • Verjongen van het wagenpark
  • Wijzigingen in het conserveringsproces
  • Toepassen van duurzame ledverlichting
  • Bandenspanningscontrolepunten gerealiseerd
  • Aanvang gemaakt voor het vervangen conventionele brandstofvoertuigen voor elektrisch- en CNG-aangedreven voertuigen

  Meer informatie over de CO2-prestatieladder

  Voor meer informatie over de CO2-prestatieladder verwijzen wij u door naar de website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Onderneming.

  SealteQ heeft zich als organisatie aangesloten bij “Stichting Nederland CO2 Neutraal”. Deze stichting organiseert vier keer per jaar een bijeenkomst waar gesproken wordt over onder andere nieuwe trends op het gebied van CO2-reductie. Daarnaast werkt SealteQ actief mee aan keteninitiatieven door de deelname aan workshops, werkgroepen, etc. welke georganiseerd worden door “Stichting Nederland CO2 Neutraal”.

  Certificaten

  Certificaat deelneming Nederland CO2 neutraal
  Certificaat CO2 niveau 3

  www.werkenbijsealteq.com