CO2-Prestatieladder

CO2-Prestatieladder

Wij zijn ons bewust van de CO2-uitstoot door onze bedrijfsactiviteiten en van de belasting die dit met zich meebrengt op mens en milieu. Wij vinden het belangrijk om deze belasting te beperken.

Certificaat

Certificaat

SealteQ heeft ervoor gekozen om te voldoen aan de eisen voor de CO2-prestatieladder. Op 15 maart 2020 hebben wij het “CO2-bewust certificaat, niveau 3″, met daarin geïmplementeerd niveau 1 en 2 gehaald.

Reductiedoelstelling

De reductiedoelstelling van SealteQ is om in de periode 2019 t/m 2023 een CO2-reductie van 10% te halen binnen scope 1, 2 en scope 3 ten opzichte van het referentiejaar 2018. In het reductieplan heeft SealteQ een aantal reductiemaatregelen opgesteld om deze doelstelling te bereiken.

Carbon Footprint

Carbon Footprint

Jaarlijks wordt de carbon footprint van SealteQ vastgesteld. Deze bestaat voor het grootste deel uit de uitstoot van het wagenpark en het stroomverbruik. Het energiebeleid van SealteQ wordt halfjaarlijks gecommuniceerd, dit gebeurt zowel intern als extern.

In de onderstaande grafieken kunt u zien dat we vanaf het referentiejaar 2018 tot en met 2022 forse stappen hebben gezet.

Een maatregelen die inmiddels zijn uitgevoerd:

  • Verjongen van het wagenpark.
  • Wijzigingen in het conserveringsproces.
  • Toepassen van duurzame led-verlichting.
  • Bandenspanningscontrolepunten gerealiseerd.
  • Aanvang gemaakt voor het vervangen conventionele brandstofvoertuigen voor elektrisch- en CNG-aangedreven voertuigen

Meer informatie over de CO2-prestatieladder

Voor meer informatie over de CO2-prestatieladder verwijzen wij u door naar de website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Onderneming.

SealteQ heeft zich aangesloten bij Stichting Nederland CO2 Neutraal. Deze stichting organiseert vier keer per jaar een bijeenkomst waar gesproken wordt over onder andere nieuwe trends op het gebied van CO2-reductie. Daarnaast werken we actief mee aan keteninitiatieven door de deelname aan workshops, werkgroepen, en dergelijke die georganiseerd worden door “Stichting Nederland CO2 Neutraal”.

Certificaten

Certificaat deelname Nederland CO2 neutraal
CO2 trede 3

 

Benieuwd hoe wij u verder kunnen helpen met uw project?

© Copyright SealteQ 2024 Gebouwd door Saam' Marketing uit Groningen