Spuitbeton

Spuitbeton

Het aanbrengen van spuitbeton is een techniek die we toepassen als er sprake is van omvangrijke (constructieve) schades of een grote vormvrijheid gewenst is omdat geen tweezijdige bekisting mogelijk is. Spuitbeton levert een hoogwaardig eindresultaat op maar vraagt het nodige vakmanschap. Zowel bij de voorbereiding van het oppervlak als bij het aanbrengen en afwerken van de mortel zelf.

Spuitbeton foto 1
Spuitbeton foto 2
Spuitbeton foto 3
Spuitbeton foto 4

Spuitbetontechnieken

Er zijn twee technieken toepasbaar namelijk droge en natte spuittechniek. Bij de droge spuittechniek verspuiten we een droog mengsel onder hoge druk waarbij pas bij de nozzle (het uittredepunt van de spuitslang) het benodigde water wordt verneveld. Bij deze techniek kan veel productie worden gemaakt maar is de grote hoeveelheid rebound (het materiaaldeel wat terugkaatst van het oppervlak) en de stofvorming, een nadeel voor wat betreft de toepassingsmogelijkheden. Een belangrijk voordeel van deze techniek is dat er grotere laagdiktes in 1 spuitbehandeling kunnen worden aangebracht dan bij de natte spuittechniek.

Natte spuittechniek

Bij de natte spuittechniek wordt de al met water gemengde spuitmortel getransporteerd in de slang en wordt de slurry met veel langere druk op het oppervlak aangebracht. De overlast is bij deze natte spuittechniek veel minder dan bij de droge spuittechniek. De in een spuitgang aan te brengen laagdikte is dan weer beduidend minder dan bij de droge techniek.

Voordelen

De toepassing van spuitbeton geeft veel voordelen als er sprake is van omvangrijk schadeherstel waarbij de handmatige applicatie te veel tijd in beslag neemt en wanneer er sprake is van constructieve (hoge) eisen aan de reparatie. Door de goede verdichting en de hoogwaardige mortels kunnen hoge druksterktes worden behaald.

Ook als er geen tweezijdige bekisting mogelijk is, bijvoorbeeld bij het herstel van plafonds (of tunnels), maar ook in situaties waarbij (architectonische) vormvrijheid van belang is, is spuitbeton vaak de enige mogelijkheid voor (constructief) herstel. Zo kan spuitbeton ook worden toegepast voor versterken van constructies in samenhang met een op het oppervlak aangebracht wapeningsnet. Bij laagdiktes spuitbeton die de 30 mm overstijgen, moet in veel situaties wel rekening gehouden worden met het aanbrengen van een krimpnet.

Projecten

Bekijk meer projecten met spuitbeton

Betonrenovatie buitenverlader Nouryon Zout
6.000m2 beschermlaag spuitbeton bij Hondsrugtunnel in Emmen

Betonrenovatie buitenverlader Nouryon Zout

Heuvelman Ibis en SealteQ bundelen de krachten voor de betonrenovatie van de betonboog van de buitenverlader van Nouryon Zout (voormalig Akzo Nobel Zout) onder de naam HIS.

6.000m2 beschermlaag spuitbeton bij Hondsrugtunnel in Emmen

Het centrum van Emmen heeft een grote metamorfose ondergaan. De centrale Hondsrugweg is ondertunneld en is boven een levendig centrumplein van ruim 26.000 m2 gerealiseerd. De grootte is vergelijkbaar met ongeveer vier voetbalvelden. Bovendien is het Dierenpark Emmen verplaatst van de oost- naar de westkant, een ingrijpend project met de nieuwe naam Wildlands Adventure Zoo. De lange dubbele tunnel van maar liefst 235 meter zorgt ervoor dat het verkeer onder het nieuwe plein door kan rijden.

Benieuwd hoe wij u verder kunnen helpen met uw project?

© Copyright SealteQ 2023 Gebouwd door Saam' Marketing uit Groningen