Chroom 6 verwijderen

Chroom 6 verwijderen

In verflagen van constructies wordt met regelmaat de stof Chroom6 gevonden. Deze kan, als het vrijkomt door schuren of stralen, schadelijk zijn voor de gezondheid. SealteQ is specialist in het veilig verwijderen van Chroom6 verflagen. Zo voorkomen we risico’s voor mens en omgeving.

Chroom 6 verwijderen foto 1
Chroom 6 verwijderen foto 2
Chroom 6 verwijderen foto 3
Chroom 6 verwijderen foto 4
Swiper navigation right
Swiper navigation left

Veiligheid staat voor ons boven alles. Om mens en omgeving zo min mogelijk risico te laten lopen, werken wij bij het verwijderen van Chroom6 houdende verflagen volgens de actueel geldende veiligheidsregels. Deze veiligheidseisen worden uitgebreid genoemd in het zogenaamde beheersregime van Rijkswaterstaat. SealteQ leverde als expert een bijdrage aan dit beheersregime. Zo staat er onder andere in dat huidige verfverwijderingstechnieken, zoals het gebruik van straalgrit en inductie, voldoen aan de eisen. Tenminste als de aanvullende regels van het beheersregime worden nageleefd. 

Volledig afgeschermd

Zo zijn de plekken waar SealteQ werkt aan het verwijderen van Chroom6 houdende verflagen altijd volledig afgeschermd. Op de verwijderingsplek plaatsen we een tent. Deze is hermetisch afgesloten – alle hoeken en kieren worden gecontroleerd – zodat vrijgekomen Chroom6 deeltjes niet buiten de afgesloten plek komen. Onze medewerkers dragen altijd beschermende pakken om zichzelf te beschermen tegen vrijgekomen stofdeeltjes. Zo dragen ze bijvoorbeeld handschoenen en een masker met luchtfilter. Het afval dat vrijkomt, vervoeren we veilig naar een erkend verwerker. De verwijderingsplek maken we na afloop helemaal schoon. 

Ruime ervaring met verwijderen van Chroom6

SealteQ heeft in de loop der jaren ruime ervaring opgedaan met het veilig verwijderen van Chroom6 verflagen. Zo verwijderden we coatings op beton en verf van de vuurtorens van Vlieland en Scheveningen, de perronkappen van de stations van Leeuwarden en Groningen en verschillende tunnels en bruggen in Nederland. Daarnaast verwijderden we op meerdere plekken verflagen aan de zuidelijke ringweg in Groningen, in opdracht van Combinatie Herepoort.  

Verschillende omstandigheden die vragen om maatwerk. Onze ervaringen delen we sinds het verbod op het gebruik van Chroom6 met onder andere Rijkswaterstaat. We testen met hen mee en voorzien ze van resultaten, die de basis vormen van het beheersregime. Daaruit blijkt steeds dat we Chroom6 houdende verflagen op conventionele wijze, met extra veiligheidseisen, kunnen verwijderen en dat dure, nieuw ontwikkelde verwijderingsmethoden niet nodig zijn. 

Projecten

Bekijk meer projecten met chroom 6 verwijderen

Renovatie van de vuurtoren op Vlieland voltooid

Renovatie van de vuurtoren op Vlieland voltooid

De vuurtoren op Vlieland is door SealteQ opgeleverd aan Rijkswaterstaat. Een renovatie vol uitdagingen en tegenslagen. De werkzaamheden gestart in september 2018 zouden in oktober 2018 voltooid moeten zijn. Echter kwam uit onderzoek naar voren dat de bestaande coating op de vuurtoren Chroom-6 bevatte. Hierdoor werd het werk stil gelegd en moest er nader onderzoek worden gedaan om gezondheidsrisico’s uit te sluiten. Gooi daar het stormseizoen bij in de mix en de werkzaamheden konden pas in mei 2019 worden hervat. twee maanden verder, in juli was de vuurtoren op Vlieland volledig gerenoveerd en weer geopend voor toeristen.

Benieuwd hoe wij u verder kunnen helpen met uw project?

© Copyright SealteQ 2024 Gebouwd door Saam' Marketing uit Groningen