Certificaten

Certificaten

Bij SealteQ streven we voortdurend naar excellentie en transparantie in alles wat we doen. Onze behaalde certificaten getuigen van onze toewijding aan kwaliteit, veiligheid en vakmanschap.

Certificaten foto 1
Certificaten foto 2
Certificaten foto 3
Swiper navigation right
Swiper navigation left

De certificaten van SealteQ

Onze activiteiten worden ondersteund door verschillende kwaliteitssystemen, waarvoor we zijn gecertificeerd door erkende certificerende instellingen.

Voor het continu verbeteren van veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid worden interne audits uitgevoerd door onze interne veiligheidskundige en kwaliteitsmedewerkers. Tevens worden er externe audits uitgevoerd door erkende certificerende instellingen. SealteQ heeft de volgende certificeringen:

ISO 9001: Streven naar voortdurende verbetering

Bij SealteQ streven we ernaar om de beste te zijn in wat we doen. We willen u de zekerheid geven dat u met ons kunt rekenen op kwaliteit, consistentie en excellentie.

Daarom zijn we trots op ons ISO 9001-certificaat. Dit certificaat bewijst dat we voldoen aan de internationale norm ISO 9001.

Wat betekent ISO 9001 voor u?

 1. Continue verbetering: we streven er voortdurend naar om onze processen, producten en diensten te optimaliseren. We leren van onze ervaringen en passen onze werkwijze continu aan om de beste resultaten te behalen.
 2. Klanttevredenheid centraal: uw tevredenheid is onze topprioriteit. We luisteren naar uw wensen en behoeften en stemmen onze dienstverlening daarop af. We doen er alles aan om uw verwachtingen te overtreffen.
 3. Gestructureerde aanpak: we werken met gestructureerde procedures en werkwijzen om consistentie en kwaliteit te waarborgen. Dit zorgt voor efficiëntie, transparantie en traceerbaarheid in al onze projecten.
 4. Gecertificeerde kwaliteit: ons ISO 9001-certificaat wordt regelmatig getoetst door onafhankelijke instanties. Dit garandeert dat u kunt rekenen op een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem.

ISO 14001: Milieubeheer in actie

Bij SealteQ geloven we dat we de verantwoordelijkheid hebben om zuinig om te gaan met onze planeet. Daarom is milieuvriendelijk werken voor ons geen holle frase, maar een onderdeel van al onze projecten.

We zijn trots op ons ISO 14001 certificaat. Dit certificaat bewijst dat we voldoen aan de internationale norm ISO 14001.

Wat betekent ISO 14001 voor u?

 1. Duurzaamheid als kernwaarde: we integreren duurzame principes in al onze activiteiten, van de keuze van materialen tot de uitvoering van onze projecten. We streven ernaar om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en de milieueffecten van onze werkzaamheden te minimaliseren.
 2. Milieubewuste oplossingen: we zoeken voortdurend naar innovatieve en milieuvriendelijke oplossingen voor onze klanten. We adviseren over het gebruik van duurzame materialen en technieken en dragen bij aan een circulaire economie.
 3. Voldoen aan wet- en regelgeving: we houden ons nauwgezet aan alle geldende milieuwet- en regelgeving. We streven er zelfs naar om verder te gaan dan de minimale normen en onze ecologische voetafdruk te verkleinen waar dat mogelijk is.
 4. Gecertificeerde milieuprestaties: ons ISO 14001 certificaat wordt regelmatig getoetst door onafhankelijke instanties. Dit garandeert dat u kunt rekenen op een gecertificeerd milieumanagementsysteem.

VCA**: Veiligheid als hoogste prioriteit

Bij SealteQ staat veiligheid voorop. We willen er alles aan doen om te zorgen dat onze medewerkers, onze klanten en alle betrokkenen veilig en gezond kunnen werken.

Daarom zijn we trots op ons VCA**-certificaat. Dit certificaat bewijst dat we voldoen aan de normen voor veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) in de bouw- en aanverwante sectoren.

Wat betekent VCA** voor u?

 1. Een veilige werkomgeving: we creëren en onderhouden een veilige werkomgeving door middel van risicobeoordelingen, veilige werkwijzen, gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en voortdurende training van onze medewerkers.
 2. Veiligheid: ons VCA**-certificaat wordt regelmatig getoetst door onafhankelijke instanties. Dit garandeert dat u kunt rekenen op een gecertificeerd VGM-managementsysteem.
 3. Voldoen aan wet- en regelgeving: we houden ons nauwgezet aan alle geldende wet- en regelgeving op het gebied van VGM. We streven ernaar om onze veiligheidsprestaties continu te verbeteren.
 4. Risicobewustzijn en preventie: we investeren in preventiemaatregelen om ongevallen en incidenten te voorkomen. Veiligheid staat bij ons op één: iedereen aan het einde van de dag weer gezond en veilig thuis. We creëren een veilige werkomgeving door duidelijke regels af te spreken en de juiste technieken te gebruiken.

BRL 3201: Kwaliteit en duurzaamheid in betonreparaties

Bij SealteQ streven we ernaar om betonconstructies langer mee te laten gaan. We doen dit door middel van hoogwaardige betonreparaties die voldoen aan de norm BRL 3201. Ons BRL 3201 certificaat is een bewijs van onze toewijding aan kwaliteit en duurzaamheid in alles wat we doen.

Wat betekent BRL 3201 voor u?

 1. Gecertificeerde kwaliteit: ons BRL 3201 certificaat wordt regelmatig getoetst door onafhankelijke instanties. Dit garandeert dat u kunt rekenen op betrouwbare betonreparaties die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.
 2. Duurzame oplossingen: SealteQ loopt voorop met slimme en bewezen oplossingen om de levensduur van beton- en staalconstructies te verlengen.
 3. Verlengde levensduur van uw constructie: door te kiezen voor SealteQ met ons BRL 3201 certificaat, investeert u in de toekomst van uw betonconstructie. We zorgen ervoor dat uw constructie langer meegaat, waardoor u bespaart op onderhoudskosten en de waarde van uw pand verhoogt.
 4. Deskundig team: we beschikken over een team van ervaren vakspecialisten. We werken volgens de laatste richtlijnen en technieken om optimale resultaten te behalen.

SCL Safety Culture Ladder trede 2: continu verbeteren van veiligheidscultuur

Bij SealteQ geloven we dat veiligheid geen statisch gegeven is, maar een voortdurende reis van leren en verbeteren. We streven ernaar om onze veiligheidscultuur continu te versterken door middel van bewustwording, training en continue evaluatie.

Ons SCL Safety Culture Ladder trede 2 certificaat is een bewijs van onze toewijding aan veilige werkomstandigheden voor onze medewerkers en iedereen die met ons samenwerkt.

Wat betekent SCL Safety Culture Ladder trede 2 voor u?

 1. Een veilige werkomgeving: we creëren en onderhouden een veilige werkomgeving door middel van risicobeoordelingen, veilige werkwijzen, gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en voortdurende training van onze medewerkers.
 2. Betrokkenheid van medewerkers: we betrekken onze medewerkers actief bij het verbeteren van de veiligheid op de werkvloer. We stimuleren open communicatie, leren van ervaringen en het melden van onveilige situaties.
 3. Leiderschap in veiligheid: onze leidinggevenden nemen een actieve rol in het bevorderen van een veilige werkomgeving. Ze geven het goede voorbeeld, stellen duidelijke verwachtingen en investeren in de ontwikkeling van veiligheidsvaardigheden van onze medewerkers.
 4. Continue verbetering: we evalueren onze veiligheidsprestaties continu en zoeken voortdurend naar manieren om samen veiliger te werken. We leren van incidenten, passen onze werkwijzen aan en investeren in nieuwe technologieën om de veiligheid te verhogen.

Uw partner in kwaliteit

Bij SealteQ zijn we toegewijd aan het leveren van diensten die uw verwachtingen niet alleen waarmaken, maar ook overtreffen. Onze certificaten en awards zijn daar het bewijs van. Heeft u een project waarbij onze expertise van pas kan komen? Neem gerust contact met ons op en laten we samen bekijken hoe we uw project tot een succes kunnen maken.

Benieuwd hoe wij u verder kunnen helpen met uw project?

© Copyright SealteQ 2024 Gebouwd door Saam' Marketing uit Groningen