Funderingsherstel

Funderingsherstel

Funderingsherstel is een essentiële stap om de stabiliteit en integriteit van gebouwen en infrastructurele werken te waarborgen. SealteQ SLS (onderdeel van SealteQ Group) biedt innovatieve oplossingen voor het verbeteren van de dragende functies van funderingen door middel van geavanceerde injectietechnieken.

Funderingsherstel foto 1
Funderingsherstel foto 2
Funderingsherstel foto 3
Funderingsherstel foto 4
Funderingsherstel foto 5
Swiper navigation right
Swiper navigation left

Welke soorten funderingsherstelmethoden zijn er?

Er zijn verschillende methoden voor funderingsherstel, waaronder grondstabilisatie door middel van injectietechnieken, en het vervangen van funderingselementen door bijvoorbeeld het toepassen van de tafelmethode. De keuze voor een specifieke methode hangt af van de aard en ernst van de funderingsproblemen. Eventueel kan er ook betonreparatie nodig zijn om betonnen constructies te herstellen.

Grondstabilisatie voor infrastructurele werken

Wanneer de grond onder infrastructurele werken zoals spoorwegen, snelwegen, kunstwerken en landingsbanen instabiel is, kan er schade ontstaan aan de constructies ten gevolge van zettingen. SealteQ SLS herstelt dit door middel van grondstabilisatie met injectietechnieken. De grondlagen worden geïnjecteerd met een range van materialen zoals SLS-polymeerschuim en SLS-soil. Hierdoor wordt het draagvermogen van de grond verhoogd, wat resulteert in gestabiliseerde constructies.

Stabilisatie van funderingen van gebouwen

SealteQ biedt oplossingen voor funderingsproblemen van gebouwen door middel van grondstabilisatie en toepassing van expansiekolommen vanuit dieper gelegen grondlagen. Door deze methoden toe te passen, kunnen funderingsproblemen effectief worden aangepakt, waardoor de stabiliteit en structurele integriteit van gebouwen worden hersteld.

Wat zijn de oorzaken van de funderingsproblemen?

Funderingsproblemen treden op als gevolg van diverse factoren, zoals bodemerosie, waterinfiltratie, grondverzakking, corrosie van funderingsmaterialen, bouwfouten, of natuurlijke rampen zoals aardbevingen. Het is van essentieel belang om deze problemen tijdig te identificeren en aan te pakken om verdere schade aan de structuur te voorkomen.

Wat zijn de kosten van funderingsherstel?

De kosten van funderingsherstel variëren afhankelijk van de omvang van het project en de gekozen herstelmethode. Deze kosten omvatten materialen, arbeid en eventuele bijkomende kosten zoals vergunningen en engineering. Het is belangrijk om een gedetailleerde offerte te verkrijgen om een nauwkeurig beeld te krijgen van de totale kosten.

Hoelang duurt het funderingsherstelproces?

De duur van het funderingsherstelproces is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de omvang van het project en de gekozen herstelmethode. Het is belangrijk om realistische verwachtingen te hebben over de duur van het proces en eventuele verstoringen voor bewoners, gebruikers, of bedrijfsactiviteiten te plannen.

Zijn er preventieve maatregelen die kunnen worden genomen?

Naast funderingsherstel kunnen preventieve maatregelen worden genomen om toekomstige funderingsproblemen te voorkomen. Dit kan onder meer regelmatig onderhoud, monitoring van de funderingstoestand, en het implementeren van duurzame bouwtechnieken omvatten. Het is raadzaam om advies in te winnen bij deskundigen om de beste preventieve aanpak te bepalen.

Over SealteQ

Funderingsherstel is een complex proces dat deskundigheid en precisie vereist. SealteQ biedt professionele diensten en expertise om funderingsproblemen op een effectieve en duurzame manier aan te pakken, met als doel het waarborgen van veilige en stabiele constructies voor de lange termijn.

SealteQ hecht waarde aan kwaliteit en vakmanschap. Daarom zijn al onze werkmaatschappijen gecertificeerd volgens een geïntegreerd kwaliteitssysteem.

Als lid van de Vakgroep Gecertificeerde Beton Reparatiebedrijven (VBR) zetten we ons in voor duurzaamheid, veiligheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

SealteQ erkent haar maatschappelijke rol en streeft naar een positieve bijdrage. Daarom hanteren we de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties als leidraad voor ons MVO-beleid. Onze focus ligt op drie SDG’s, waarbij we actief bijdragen aan een betere wereld tegen 2030.

Projecten

Bekijk meer projecten met funderingsherstel

Funderingsherstel in Daalerveen
Funderingsherstel Kanaal Almelo de Haandrik
Swiper navigation right
Swiper navigation left

Funderingsherstel in Daalerveen

In een recent project in Daalerveen hebben de vakspecialisten van SealteQ SLS een cruciale rol gespeeld bij het funderingsherstel van een pand dat door ongelijke zettingen en een deels bezweken fundering erg veel schade had. Het probleem in de fundering van de woning vereiste een doordachte aanpak om verdere schade te voorkomen én de bewoners te ontzien tijdens de funderingshersteloperatie.

Funderingsherstel Kanaal Almelo de Haandrik

Steeds meer huizen in Nederland hebben funderingsschade. De oorzaken hiervan zijn verschillend, maar het probleem is groot en wordt steeds groter. De inschatting is dat circa 1 miljoen woningen in Nederland met funderingsproblemen te maken kunnen krijgen. Dit is onder andere te lezen op de website van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF): www.kcaf.nl.

Benieuwd hoe wij u verder kunnen helpen met uw project?

© Copyright SealteQ 2024 Gebouwd door Saam' Marketing uit Groningen