Gevelrenovatie

Gevelrenovatie

Nodigt u als vastgoedbeheerder regelmatig nieuwe potentiële huurders uit voor een bezichtiging? Dan wilt u hen ontvangen in een wooncomplex dat bij de eerste blik een goede indruk maakt. Of bent u vanuit de Vereniging van Eigenaren (VvE) medeverantwoordelijk voor het beheer van een appartementencomplex? De gevel van het pand is hier onderdeel van en dient goed onderhouden te worden. Niet alleen om cosmetische redenen, maar voornamelijk vanwege de bestendigheid van de gevel en daarmee de veiligheid voor bewoners en andere gebruikers. Is er (beginnende) schade zichtbaar aan het pand? We wijzen u graag op onze methoden voor gevelrenovatie die we vakkundig voor u uitvoeren.

Gevelrenovatie foto 1
Gevelrenovatie foto 2
Gevelrenovatie foto 3
Gevelrenovatie foto 4
Swiper navigation right
Swiper navigation left

Waarom gevelrenovatie voor uw pand of woning?

Laat de gevel van uw woning of het appartementencomplex beginnende of ernstige gebreken zien? U kunt hierbij denken aan schade als gevolg van verroeste of ontbrekende spouwankers of aan schade die door vorst is ontstaan. In dergelijke gevallen is gevelrenovatie raadzaam, zo niet noodzakelijk.

Bij SealteQ voeren we de gevelreparatie voornamelijk uit om ervoor te zorgen dat de gevel op lange termijn in optimale staat verkeert. Dit om de veiligheid voor bewoners en passanten te waarborgen en te voorkomen dat schade in de toekomst groter wordt. Daarnaast kunnen we het goed begrijpen dat de uitstraling van het pand een grote rol speelt in de keuze voor gevelrenovatie.

Onze reparatiewerkzaamheden hebben overigens niet alleen betrekking op gevels van panden. Renovatie is onze hoofdfocus, wat betekent dat we gespecialiseerd zijn in onder andere betonreparatie en funderingsherstel. Ontdek wat we hierin voor u kunnen betekenen.

Onze werkzaamheden voor gevelrenovatie

Komen onze specialisten bij u voor renovatiewerkzaamheden aan de gevel, dan richten we ons met name op de functionele eigenschappen van de gevel. Door te renoveren zorgen we ervoor dat u en andere betrokkenen veilig het pand in en uit kunnen. Een duurzame oplossing om de veiligheid te waarborgen staat voorop. Daarnaast draagt de gevelreparatie eraan bij dat het betreffende pand de gewenste uitstraling krijgt en er weer als nieuw bij staat. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden passen we onderstaande renovatietechnieken toe:

  • reinigen van gevels door stralen of waterreiniging;
  • vervangen van gebrekkig metsel- en/of voegwerk;
  • aanbrengen van renovatie spouwankers;
  • verlijmen van scheuren in voegwerk en gevels;
  • maken van dilatatie- en zetvoegen om scheuren te voorkomen;
  • waterdicht maken door hydrofobeermiddelen, nanocoating of betoncoating aan te brengen.

Mogelijkheden voor gevelonderhoud

Naar wens kunnen we ook bij u langskomen om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Voorkomen is immers beter dan genezen, zeker in een land als Nederland waar gebouwen weer en wind moeten doorstaan. Weersomstandigheden zoals we die hier kennen, kunnen de gevel van uw pand aantasten en zorgen voor verkleuring en zelfs schade. We kunnen ons dan ook goed voorstellen wanneer u behoefte heeft aan een professionele inspectie en regelmatig onderhoud van de gevel om reparatiewerkzaamheden voor te zijn. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact met ons op over de mogelijkheden.

Focus op veiligheid en duurzaamheid

Belangrijk voor ons is dat u zich op lange termijn veilig rondom uw woning of het appartementencomplex kunt begeven. Om die reden zetten wij ons bij onze werkzaamheden voor de gevelrenovatie consistent in om altijd hoge kwaliteit te leveren. Deze kwaliteit ziet u overigens terug in al onze specialismen.

Om u te kunnen garanderen dat we de gevelreparatie voor u met hoge kwaliteit uitvoeren en om deze te waarborgen, conformeren we ons aan geldende voorschriften die vanuit de overheid zijn gesteld. Bij SealteQ nemen we dit uiterst serieus. We voelen ons maatschappelijk verantwoordelijk om uw veiligheid te vergroten en om een duurzame aanpak te hanteren. Bekijk welke relevante certificaten we hebben behaald en waarmee we onze werkwijze onderschrijven.

Gevelrenovatie door de specialisten van SealteQ

Voor onderhoud en reparatie van woningen en appartementencomplexen hebben wij nauw contact met vastgoedbeheerders, VvE’s en woningbouwverenigingen. Ook particuliere huiseigenaren schakelen ons met grote regelmaat in voor gevelrenovatie. Merkt u schade op aan de gevel van uw pand en wilt u weten wat wij hierin voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Projecten

Bekijk meer projecten met gevelrenovatie

Bezoek op hoogte: gevelinspectie aan Leonardo Hotel in Amsterdam

Bezoek op hoogte: gevelinspectie aan Leonardo Hotel in Amsterdam

Naast herstelwerkzaamheden aan beton- en staalconstructies, zijn onze vakspecialisten ook regelmatig op pad om inspecties aan zulke constructies uit te voeren. Zo stonden onze collega's van SealteQ West op flinke hoogte in Amsterdam. Daar inspecteerden zij de gevels van een van de locaties van Leonardo Hotel, een hotelgroep met meerdere vestigingen in de hoofdstad.

Benieuwd hoe wij u verder kunnen helpen met uw project?

© Copyright SealteQ 2024 Gebouwd door Saam' Marketing uit Groningen