Kathodische bescherming

Kathodische bescherming

In de meeste gevallen is corrosie van wapeningsstaal de oorzaak van betonschade bij parkeergarages, viaducten, bruggen en galerijvloeren. Door de toepassing van kathodische bescherming (kb) kunnen we de corrosie stoppen en voorkomen dat er constructief gevaarlijker situaties ontstaan. Kb is een bewezen en effectieve methode om de corrosie van wapeningsstaal te stoppen.

Kathodische Bescherming foto 1
Kathodische Bescherming foto 2
Kathodische Bescherming foto 3
Kathodische Bescherming foto 4
Swiper navigation right
Swiper navigation left

Waarom kiezen voor KB?

Corrosie van wapeningsstaal ontstaat nadat de passivering van het wapeningsstaal (de natuurlijke bescherming van het staal door de hoge alkaliteit van het cement) in beton teniet is gedaan en er voldoende aanbod van zuurstof en vocht aanwezig is. De passivering van het staal kan verloren gaan door vergaande carbonatatie (indringing van koolzuurgas) en door indringing of inmenging van chloriden.

Met name de indringing van chloriden, bijvoorbeeld in de vorm van dooizouten of het zout wat in de kuststreken in de lucht aanwezig is (saltspray), geeft een constructief risicovolle vorm van corrosie. Ook de inmenging van calciumchloride als verhardingsversneller, bijvoorbeeld bij prefab beton, geeft vaak aanleiding tot ernstige corrosie. Daar waar carbonatatie een egale corrosie veroorzaakt, zien we bij de aanwezigheid van chloriden de gevaarlijke putcorrosie ontstaan. Juist deze vorm van corrosie kan een ernstig constructief gebrek opleveren aangezien het niet, zoals bij carbonatatie geïnitieerde wapeningscorrosie het geval is, een waarschuwing geeft door het afdrukken van de betondekking. Als de, voor chloride geïnitieerde corrosie, kenmerkende uitbloedingen van roest zichtbaar worden is er mogelijk al veel schade aan de wapening aanwezig.

Omdat er bij corrosie kleine stroompjes lopen waarbij het staal zich aan de negatieve kant van de reactie bevindt, gaat dat in oplossing. Door de toepassing van kb komt het staal aan de beschermde (positieve) kant van de elektrochemische reactie en stopt de  corrosie.

In principe zijn er twee vormen van kb:

Stroomgestuurde kb

Hierbij zorgt een externe gelijkstroomvoeding voor het aanleveren van de elektronen. De stroomgestuurde systemen werken met een anodemateriaal dat op of in de constructie wordt aangebracht. We onderscheiden bijvoorbeeld systemen met geactiveerde titanium strip- of gaasanodes en geleidende coatings op basis van aluminosilicaten.

Galvanische kb

Deze vorm van kb is gebaseerd op de galvanische werking van metalen waarbij het onedele metaal het meer edele metaal beschermt tegen corrosie. Vaak zijn dit anodes waarbij geactiveerd zink de basis vormt. Er zijn bijvoorbeeld oppervlakte bedekkende zinkfolies en in te bouwen discrete anodes beschikbaar voor een lokale bescherming tegen corrosie. Dit soort systemen hebben geen externe voeding nodig en zijn zelfopofferend. Ze zijn daardoor vooral geschikt voor een meer lokale bescherming en minder hoge wapeningsdichtheden.

De aanleg van kb is werk voor specialisten. De uitvoering is gebonden aan strikte eisen zoals onder andere omschreven in de NEN-ISO 12696. Naast het aanbrengen van het anodemateriaal en het maken van de diverse aansluitingen op de kathode (het wapeningsstaal) en de anode moeten er ook meetsensoren worden ingebouwd om aan te kunnen tonen dat het systeem voldoet aan de gestelde functionele eisen. Daarnaast is een monitoringscontract en vereiste voor een langdurige en efficiënte bescherming van het wapeningsstaal en het behoud van de betonconstructie.

De specialisten van SealteQ hebben veel verschillende kb-projecten uitgevoerd en veel verschillende objecten in de weg- en waterbouw (zoals viaducten en tunnels), utiliteitsbouw (zoals parkeergarages en zwembaden) en woningbouw (zoals galerijen, balkons maar ook kwaaitaalvloeren) behoed voor ernstige schade door corrosie.

 

Projecten

Bekijk meer projecten met kathodische bescherming

Kathodische bescherming van Heekgarage Enschede
Tata steel: technische ruimte wordt versterkt
Groot onderhoud aan complex Erasmusplein nadert voltooiing
Unieke renovatie parkeergarage Weena te Rotterdam
Betonrenovatie buitenverlader Nouryon Zout
Swiper navigation right
Swiper navigation left

Kathodische bescherming van Heekgarage Enschede

In het zuidelijke deel van Enschede kun je parkeren in de grootste ondergrondse parkeergarage van Nederland, de Van Heekgarage. In deze garage, onder het van Heekplein, is plek voor 1700 auto’s en de garage is 24 uur per dag/7 dagen per week geopend. Op en rondom het van Heekplein vind je het winkelhart van Enschede.

Tata steel: technische ruimte wordt versterkt

Werken in de warmte: met het juiste materiaal gaan we ook die uitdaging niet uit de weg. We werken ruim acht maanden in een ruimte waar de temperatuur oploopt tot meer dan 35 graden. SealteQ Ivacon versterkt namelijk een technische ruimte bij staalproducent Tata Steel in IJmuiden. Door lekkages van koelwater is het beton en wapeningsstaal aangetast. Omdat losrakende stukken beton materiële schade of persoonlijke letsel kunnen veroorzaken, moest dit natuurlijk zo snel mogelijk worden aangepakt.

Groot onderhoud aan complex Erasmusplein nadert voltooiing

Een project waarvoor SealteQ West al in 2017 is gestart met het uitvoeren van inspecties, onderzoek en engineering, nadert zijn voltooiing in het najaar van 2020. Samen met Weijman Vastgoedonderhoud is in goede harmonie hard gewerkt om voor opdrachtgever Haag Wonen het complex weer duurzaam en toekomstbestendig te maken.

Unieke renovatie parkeergarage Weena te Rotterdam

Eind maart 2019 is de omvangrijke renovatie van parkeergarage Weena in het centrum van Rotterdam door SealteQ opgeleverd aan beheerder Jones Lang LaSalle en exploitant Q-Park. Een intensieve renovatie, gestart eind augustus 2018, is daarmee succesvol afgerond. De Weena parkeergarage, gebouwd in 1968, heeft een capaciteit van 541 parkeerplaatsen en bestaat uit een kelderverdieping en 4 verdiepingsvloeren boven een onderbouw met kantoren en bedrijfsruimten. Na vele meldingen van lekkages en schade in de vloeren bleek dat parkeergarage Weena aan een grondige renovatie toe was.

Betonrenovatie buitenverlader Nouryon Zout

Heuvelman Ibis en SealteQ bundelen de krachten voor de betonrenovatie van de betonboog van de buitenverlader van Nouryon Zout (voormalig Akzo Nobel Zout) onder de naam HIS.

Over Kathodische Bescherming

Hoe werkt KB?

Het principe van KB is gebaseerd op het omdraaien van stroom. Omdat wapeningsstaal een negatieve metaalelektrolytpotentiaal heeft ten opzichte van zijn omgeving, kan het gaan roesten (corroderen). Door positieve elektrische spanning op het wapeningsstaal te zetten, heffen we het potentiaalverschil op en voorkomen of stoppen we corrosie. Zo wordt het beton in de constructie niet verder aangetast.

KB kan in verschillende technieken worden toegepast.

Benieuwd hoe wij u verder kunnen helpen met uw project?

© Copyright SealteQ 2024 Gebouwd door Saam' Marketing uit Groningen