Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De SealteQ Group biedt een duidelijke kwalitatieve meerwaarde aan haar opdrachtgevers. Daarbij houden we rekening met mens en milieu. Wij zijn aangesloten bij de meest vooruitstrevende en relevante brancheorganisaties zoals de VBR, LSVB en VNO-NCW. Zo vervult SealteQ ook de rol van leermeester voor de begeleiding van nieuwe vakmensen. Op die manier willen we een duurzame basis leggen voor de toekomst op het gebied van kennis en expertise. Zo leiden wij onder meer betonreparateurs op via het LSVB en straler, constructieschilder en spuiters conform NEN-EN-ISO/IEC 17024. Op het gebied van milieu streven we ernaar om duurzame oplossingen te bieden voor onze opdrachtgevers, onze omgeving en onszelf.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het beschermen, afdichten en (levensduurverlengend) onderhouden van betonnen en stalen constructies draagt op zichzelf al bij een duurzame instandhouding. Maar wij willen meer betekenen voor de maatschappij en onze directe omgeving. Naar vermogen willen wij op een verantwoorde en transparante manier, een bijdrage leveren aan het oplossen van sociale- en milieuproblemen die met de uitoefening van onze werkzaamheden en onze onderneming samenhangen. Hierbij zoeken we steeds naar een optimaal evenwicht op sociaal (People), ecologisch (Planet) en economisch (Profit) gebied. In het kader van onze transparante manier van werken kunnen wij deze keuzes verantwoorden aan de belanghebbenden. Onze visie en missie opgesteld en actief onderschreven door de directie wordt regelmatig geactualiseerd.

Duurzaamheid

Het verduurzamen van onze bedrijfsactiviteiten gaat een stap verder dan waar overheidsinstellingen en de wet ons verplichten. Een bewuste keuze, vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, is dat we zoeken naar mogelijkheden voor een duurzamere aanpak en duurzame alternatieven. Samen met onze opdrachtgevers zoeken naar een optimale balans tussen economische overwegingen (TCO: Total Cost of Ownership) en maatschappelijke belangen is een speerpunt in onze dienstverlening.

MVO-prestatieladder

Naast de CO2-prestatieladder gebruiken wij ook de richtlijnen uit de MVO-prestatieladder. Dit is voor ons een goede richtlijn om bewust maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Als lid van de VBR (Vereniging van gecertificeerde BetonReparatiebedrijven) zijn wij medeondertekenaar van het branchebrede MVO-convenant.

Benieuwd hoe wij u verder kunnen helpen met uw project?

© Copyright SealteQ 2023 Gebouwd door Saam' Marketing uit Groningen