20 april 2015

Minister Kamp bezoekt SealteQ inzake innovatie preventief versterken metselwerk in aardbevingsgebied

Op maandag 20 april jl. heeft Minister Kamp van Economische Zaken een bezoek gebracht aan het hoofdkantoor van SealteQ in Stadskanaal om een presentatie bij te wonen betreffende een innovatie op het gebied van het preventief versterken van metselwerk in aardbevingsgebied.

OWS is de organisator van deze bijeenkomst.

Het consortium OWS bestaat uit de Groninger bedrijven Oosterhof Holman, Van Wijnen en SealteQ. Het in de regio verankerde consortium heeft in zijn totaliteit meer dan 500 werknemers in loondienst die woonachtig zijn in het gebied. OWS is destijds gemotiveerd door de specifieke situatie in de provincie Groningen met betrekking tot de aardbevingsproblematiek en het daaraan verbonden bevingsbestendig maken van woningen. Bepalende kenmerken van het gebied zijn:

unieke steensoort / Groninger metselwerk;
specifieke bodemgesteldheid;
geïnduceerde bevingen relatief dicht onder het aardoppervlak.
Er is wereldwijd veel onderzoek gedaan naar manieren om gebouwen bevingsbestendig(er) te maken. De hierboven genoemde specifieke situatie in Groningen wordt echter in geen van de onderzoeken teruggevonden. In het kader van de regionale betrokkenheid hebben wij eind 2013 de krachten gebundeld om dit probleem, in eigen beheer en voor eigen kosten, op te lossen met behulp van eigen kennis en innovatief vermogen.

Onze doelstellingen om een versterkingssysteem te ontwikkelen zijn:

géén slachtoffers bij een grondversnelling ten gevolg van een aardbeving van 0.6 PGA;
totale versterkingskosten kleiner dan 40% van de WOZ waarde per woning;
tijdens het versterken is er géén andere verblijfplaats noodzakelijk voor de bewoners;
zo mogelijk tegelijkertijd een bouwfysische optimalisatie doorvoeren;
de sterkte van een bevingsbestendige nieuwbouw evenaren.
We hebben de samenwerking gezocht met de TU Delft en TU Eindhoven als kennispartners om effectief de opgedane wetenschappelijke kennis met betrekking tot de bevingscapaciteit van versterkt en niet versterkt metselwerk te kunnen toetsen in de praktijk. De uitgangspunten voor de preventieve versterking (qua materiaal keuze) zijn:

lichtgewicht (geen toename totale massa object);
samenhang creëren tussen de verschillende bouwdelen / bouwstenen;
ductiele materiaaleigenschappen (sterkte / taaiheid behoud bij vervorming).
Wij zijn er inmiddels in geslaagd om de bovengenoemde doelstellingen door middel van praktijkproeven binnen anderhalf jaar om te zetten naar een technische oplossing, die op component niveau voldoet aan de huidige norm voor bevingsbestendige nieuwbouw (NPR). Het in eigen beheer ontwikkelde systeem geeft een significante versterking van bestaand metselwerk (minimaal een factor 12 toename in PGA opnemend vermogen). De verkennende berekeningen zijn inmiddels door de TU Delft gevalideerd en zullen naar verwachting eind mei 2015 door TU Eindhoven in samenwerking met TU Delft verder worden bekrachtigd.

Een belangrijk deel van de ontwikkelde producten kunnen in de regio worden geproduceerd en verwerkt. Daarmee is een duurzame regionale economische stimulans geborgd. Dit nog los van de mogelijkheid het systeem internationaal te vermarkten.

Mede door de snelle schakeling en gemotiveerde samenwerking tussen de wetenschap, de overheid en OWS, is het mogelijk om op korte termijn (vanaf juli / augustus 2015) aanzienlijke aantallen woningen te versterken (1.000-1.500 woningen in 2015).

Benieuwd hoe wij u verder kunnen helpen met uw project?

© Copyright SealteQ 2024 Gebouwd door Saam' Marketing uit Groningen