Unieke renovatie parkeergarage Weena te Rotterdam

Unieke renovatie parkeergarage Weena te Rotterdam

Eind maart 2019 is de omvangrijke renovatie van parkeergarage Weena in het centrum van Rotterdam door SealteQ opgeleverd aan beheerder Jones Lang LaSalle en exploitant Q-Park. Een intensieve renovatie, gestart eind augustus 2018, is daarmee succesvol afgerond. De Weena parkeergarage, gebouwd in 1968, heeft een capaciteit van 541 parkeerplaatsen en bestaat uit een kelderverdieping en 4 verdiepingsvloeren boven een onderbouw met kantoren en bedrijfsruimten. Na vele meldingen van lekkages en schade in de vloeren bleek dat parkeergarage Weena aan een grondige renovatie toe was.

Vooronderzoek

Het vooronderzoek, voorafgaande aan de aanbesteding, had opgeleverd dat de verdiepingsvloeren veel betonschades vertoonden. Deze schades bevonden zich voornamelijk ter hoogte van scheuren welke ontstaan waren in de relatief dunne vloeren (160 mm dik). Vlak naast de balken van het monoliete betonskelet. Vanwege de eis om de parkeercapaciteit zo veel mogelijk in stand te houden en de snelheid van werken te optimaliseren werd gelijktijdig gestart op de 1e verdieping en de 4e verdieping. Op de 1e verdieping waren de meeste werkzaamheden voorzien aangezien daar nog de originele gietasfalt afwerking aanwezig was. Na afronding van verdieping 4 zijn niveaus 2 en 3 aangepakt zodat altijd 2 verdiepingen volledig beschikbaar waren voor parkeren.

Putcorrosie door dooizouten

Op basis van de gegevens uit het vooronderzoek had SealteQ al geadviseerd om gebruik te maken van galvanische kathodische bescherming om doorgaande corrosie van de wapening tegen te gaan. Met traditioneel betonherstel wordt corrosie door chloriden immers geen halt toegeroepen. De ingedrongen dooizouten (chloriden van ingereden pekel) veroorzaken putcorrosie in de wapening hetgeen een constructief gevaar kan opleveren. Na het saneren van de schades bleek op elke verdieping de omvang van de schade meer dan verdubbeld te zijn. Op de verdiepingen 2 t/m 4 waar de schades nog redelijk geconcentreerd aanwezig waren ter hoogte van de scheuren, kon lokaal hersteld kon worden. Daar kon met galvanische anodes, welke op de vrijgemaakte wapening werden gelast, de corrosie nog gecontroleerd worden. Op verdieping 1 was de schade dusdanig omvangrijk dat plaatselijk anodes aanbrengen hier geen soelaas meer kon bieden en aanvullende maatregelen noodzakelijk werden.

Nadat op verdieping 1 het gietasfalt verwijderd was bleek de ernst van de constructieve schade pas echt. Deze was op basis van de toen zichtbare schade al het viervoudige van de gestelde uitgangspunten. De hoofdwapening was op vele locaties nagenoeg verdwenen door corrosie. Om ook de onzichtbare schade in beeld te krijgen is door SealteQ een uitvoerig onderzoek opgezet. Door o.a. uitvoering van potentiaalmetingen is alle corrosieactiviteit van de wapening gemeten. Aan de hand van de potentiaalkaarten is de corrosieactiviteit exact gelokaliseerd.

Kathodische bescherming

Op basis van de verkregen informatie uit dit onderzoek is door SealteQ een kathodisch beschermingssysteem met opgelegde stroom op basis van titanium strip anodes ontworpen. Door de grote omvang van het te beschermen oppervlak was galvanische bescherming hier dus geen efficiënte oplossing meer. Aan de hand van de gegevens op de potentiaalkaarten is er een zeer efficiënte bescherming bereikt op de locaties waar sprake was van actieve wapeningscorrosie in de vloer.

Allereerst zijn de schades hersteld met nieuw aangelaste wapeningsstaven. Vervolgens zijn er titanium strips aangebracht op het oppervlak van de vloer. De vloer van de 1e verdieping is ingedeeld in een drietal zones. Dit was noodzakelijk voor een gerichte aansturing en verdeling van het KB-systeem. Door aanleg van zogenaamde titanium stroomverdelers met anode contacten en het maken van voldoende kathode aansluitingen op het te beschermen en continue gemaakte staal is een zeer efficiënte en effectieve bescherming van het wapeningsstaal gerealiseerd. Het KB-systeem wordt via een remote aangestuurd en zal 4 maal per jaar gecontroleerd worden. Indien nodig kan het systeem bijgesteld worden om het wapeningsstaal effectief en langdurig te beschermen tegen corrosie.

Vloerafwerking

Na de applicatie van het KB-systeem is de gehele vloer overlaagd met een hoogwaardig cementgebonden en goed geleidende egalisatiemortel in een dikte van minstens 15 mm. Deze laag was niet alleen van belang voor een vlakke ondergrond. Tevens voor een voldoende geleiding van de beschermstroom van het KB-systeem naar de wapening. Op de voldoende uitgeharde cementgebonden ondergrond is, na stofvrij stralen een zwaar 4 laags scheuroverbruggend gietvloersysteem aangebracht. Genormeerd conform DIN Os-11a. Door de combinatie van een elastische membraan laag en een zwaar belastbare giet-instrooi laag is er een duurzaam vloersysteem aangebracht wat naast een hoge mechanische duurzaamheid tevens voorkomt dat nieuwe scheurvorming weer kan resulteren in indringing van dooizouten. Op de zware systeemlagen is vervolgens een slijtvaste toplaag aangebracht. Aansluitend zijn alle parkeervakken, symbolen en belijningen in hetzelfde kunststof systeem op de vloer aangebracht.

Dit hoogwaardige kunststof parkeerdeksysteem is op de diverse verdiepingen in de huisstijl van exploitant Q-Park aangebracht. Het systeem zal bijdragen aan een jarenlang probleemloos gebruik van deze karakteristieke garage in het hart van Rotterdam. Een project waar de specialisten van SealteQ veel kennis en specialismen hebben gecombineerd om het project tot volle tevredenheid van de opdrachtgevers te kunnen afronden.

Levensduurverlengend onderhoud Vve-gebouw Couperusstraat
Bekijk het volgende project

Levensduurverlengend onderhoud Vve-gebouw Couperusstraat

Vorige week is SealteQ begonnen met Fase 2 van de levensduur verlengende onderhoudsmaatregelen bij het VvE gebouw aan de Couperusstraat te Groningen. Vorig jaar (Fase 1) zijn er al vierentwintig balkons aan de achterzijde van het gebouw constructief versterkt met koolstoflijmwapening. Fase 2 zal bestaan uit een periode van vier weken waarin SealteQ verschillende werkzaamheden uit gaat voeren met betrekking tot beton- en staalconservering. Deze werkzaamheden zullen bestaan uit het coaten van de balkons, het hekwerk, het plafond en de dakrand.

Benieuwd hoe wij u verder kunnen helpen met uw project?

© Copyright SealteQ 2024 Gebouwd door Saam' Marketing uit Groningen