Groot onderhoud aan complex Erasmusplein nadert voltooiing

Groot onderhoud aan complex Erasmusplein nadert voltooiing

Een project waarvoor SealteQ West al in 2017 is gestart met het uitvoeren van inspecties, onderzoek en engineering, nadert zijn voltooiing in het najaar van 2020. Samen met Weijman Vastgoedonderhoud is in goede harmonie hard gewerkt om voor opdrachtgever Haag Wonen het complex weer duurzaam en toekomstbestendig te maken.

Naast de omvangrijke hoeveelheid betonschade dat door SealteQ is hersteld, zijn er in dit project veel specialistische technieken toegepast. Zo is er vanwege de aanwezigheid van dooizouten bij de noodtrappen, aanvullend op het betonherstel, galvanische kathodische bescherming toegepast. Tevens is alle betonwerk na uitvoering van de betonreparaties geconserveerd, zijn de hemelwater-doorvoeren vervangen en zijn de balkonvloeren en noodtrappen voorzien van een duurzame antislip vloercoating.

Dat er een compleet geïntegreerd opplussysteem is aangelegd op de galerijen van 2 flatdelen, is het meest opvallende onderdeel van het project. Door deze bijzonder duurzaam en slim gedetailleerde opgehoogde vloeren zijn alle drempels van de galerijen tot in de woningen gereduceerd tot maximaal 2 cm. De vloeren zijn ook functioneel verbreed en het flatcomplex is nog beter afgestemd op de wensen van haar bewoners. Duurzaamheid en levensloopbestendigheid gaan hierdoor hand in hand.

Conserveren vizierschuiven van de Nederrijn en Lek
Bekijk het volgende project

Conserveren vizierschuiven van de Nederrijn en Lek

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft SealteQ de afgelopen jaren (2017 – 2020) samen met Solidd Steel Structures als onderaannemer van Siemens gewerkt aan het conserveren van de vizierschuiven van het stuwensemble Nederrijn en Lek. Een bijzondere opdracht omdat het om 3 complexen met zes enorme vizierschuiven gaat. Vizierschuiven hebben een impact op het water in Nederland; ze reguleren het waterpeil in de grote rivieren waardoor de scheepvaart vlot en veilig kan doorvaren én het levert een bijdrage aan het nationale watermanagement.

Benieuwd hoe wij u verder kunnen helpen met uw project?

© Copyright SealteQ 2024 Gebouwd door Saam' Marketing uit Groningen