Betonreparatie en -renovatie

Betonreparatie en -renovatie

Het herstellen en in stand houden van betonconstructies vraagt een groot aantal specialistische werkzaamheden. We beginnen bij een goede analyse van het probleem en vertalen dat naar een concreet plan van aanpak. Als dat nodig is bieden we ook een onderhoudsplanning voor meerdere jaren. We voeren onze werkzaamheden uit aan de hand van de laatste richtlijnen, CUR-aanbevelingen en BRL 3201.

Betonreparatie en -renovatie foto 1
Betonreparatie en -renovatie foto 2
Betonreparatie en -renovatie foto 3
Betonreparatie en -renovatie foto 4

Onze werkwijze

 • schadeanalyse;
 • plan van aanpak;
 • uitvoering;
 • onderhoudsplanning voor meerdere jaren (optioneel).

Schadeanalyse en plan van aanpak

Het eerste wat we doen is de schade analyseren. Op basis daarvan krijgt u van ons een advies over welke methode het beste en meest veilige is en hoe dit moet worden uitgevoerd. Voor een goede analyse is het volgende belangrijk:

 • Kennis van het materiaal (gewapend) beton.
 • Inzicht in het vervormingsgedrag van de (totale) betonconstructie.
 • Terughalen van de geschiedenis in de bouwfase en gebruiksfase.
 • Beoordelen van de omvang van de schade. Denk ook aan mogelijke onzichtbare gebreken.
 • Vaststellen maatgevend schademechanisme

Betonherstelmethodieken

SealteQ biedt diverse herstelmethodieken:

Traditioneel betonherstel

Dit wordt voornamelijk toegepast als carbonatatie, geïnitieerde wapeningscorrosie of dekkingsproblematiek de oorzaak van de schade is. Toepassing van allerlei soorten handmatige technieken zoals troffelen en aangieten en een grote range aan gecertificeerde producten. Cementgebonden (CC of PCC) mortels en kunststof gebonden (PC) mortels. Gecertificeerde techniek binnen de EN 1504, CUR aanbeveling 118 en de BRL 3201.

Constructief betonherstel

Constructief (beton)herstel of versterking door middel van betoninjectie van spuitbeton of aangieten (met of zonder extra wapening). Natte en droge spuitmethode, gietbare en verpompbare mortels, etc. Gecertificeerde betonreparatietechniek binnen de EN 1504, CUR Aanbeveling 118 en de BRL 3201.

Constructieve versterkingsmaatregelen

Constructieve versterkingsmaatregelen of het aanbrengen van externe wapening zoals koolstoflijmwapening of ingelijmde strengen of staven. Moet voldoen aan NEN 8700 en het Bouwbesluit. Injecteren van scheuren zowel van constructieve verlijming als voor een duurzame bescherming van het wapeningsstaal. Gecertificeerde techniek binnen de EN 1504, CUR Aanbeveling 118 en de BRL 3201.

Betoninjectie

Waterdicht injecteren en aanbrengen van afdichtingsystemen en waterdichte membranen. Gecertificeerde techniek binnen de EN 1504, CUR Aanbeveling 119 en de BRL 3201.

Slijt- en beschermlagen

Het aanbrengen van slijt- en beschermlagen voor allerlei ondergronden en belastingen van kunststof vloeren in bijvoorbeeld de woning- en utiliteitsbouw (waaronder ook parkeergarages), brugdek-membranen en hoog chemisch resistente afwerksystemen in de industrie. Carbonatatieremmende coatingsystemen en hoogwaardig esthetische of antistatische afwerkingen zijn bewerkingen die additioneel kunnen worden aangebracht.

Kathodische bescherming

Kathodische bescherming van wapeningsstaal wordt toegepast als er hoge corrosieactiviteit van het wapeningsstaal is. Meestal wordt dit gedaan bij schade als gevolg van indringing of inmenging van chloriden. Zowel zogenaamde passieve galvanische systemen (bijvoorbeeld met zinkanodes) of actieve stroomgestuurde systemen met een oppervlakte bedekkend anodesysteem of ingeboorde anodes. Gecertificeerde techniek binnen de CUR 45 en NEN 12696.

Uitvoering

Na het bepalen van de methodiek en het definitief maken van het plan van aanpak, gaan we over tot de uitvoering. Voor de uitvoering van de maatregelen, volgen we altijd een gestructureerde en gecertificeerde werkwijze. De gebruikte voorschriften zijn onder meer:

 • NEN-EN 1504. Europese normserie; producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies.
 • BRL 3201 Beoordelingsrichtlijn voor ‘Het technisch repareren en beschermen van beton’.
 • De relevante CUR Aanbevelingen, CUR Aanbeveling 118 Specialistische instandhoudingstechnieken – Repareren van beton, CUR aanbeveling 119 Specialistische instandhoudingstechnieken – Vullen en injecteren van scheuren, naden en holle ruimten in beton, CUR Aanbeveling 45 kathodische bescherming in combinatie met de Europese norm NEN-EN 12696, NEN-EN 1542 (voorheen CUR Aanbeveling 20) Bepaling van de hechtsterkte en vele andere vak gerelateerde (pre-) normen.

Betonherstel vraagt per object om een specifieke aanpak. Elk object heeft zijn eigen uitdagingen en dat vraagt om kennis en maatwerkoplossingen. De vakmensen van SealteQ zijn opgeleid in deze complexe materie om u van dienst te kunnen zijn met een servicegerichte dienstverlening en een grote toegevoegde waarde als kennispartner.

Projecten

Bekijk meer projecten met betonreparatie en -renovatie

Constructieve herstelwerkzaamheden in Rotterdam
Renovatiewerkzaamheden de Golfslag Emmeloord
Betonherstel bij Ichthus college in Kampen
Betonreparatie en -renovatie bij Twence in Hengelo
Onderhoud parkeergarages Fregelaan in Amsterdam
Kelderafdichting in Keramiekmuseum Princessehof
Onderhoud parkeergarage P + R Kralingse Zoom
Nieuwe opplusvloeren in Hoogvliet

Constructieve herstelwerkzaamheden in Rotterdam

Eind augustus is SealteQ West in opdracht van Hef Wonen gestart met de constructieve herstelwerkzaamheden aan het woonblok Dordtsestraatweg hoek Jan Ligthartstraat in Rotterdam. Inmiddels is ook het lange woonblok aan de Dordtsestraatweg in de steigers gezet voor een grondige aanpak van de balkons. Zowel de balkons aan de voorgevel als de achtergevel worden constructief versterkt en daarna duurzaam afgewerkt.

Renovatiewerkzaamheden de Golfslag Emmeloord

Aan het Smedingplein in Emmeloord staat het karakteristieke gebouw de Golfslag. Van 1971 tot 2015 deed de Golfslag dienst als verzorgingshuis. Sindsdien staat het leeg en is de staat van het pand steeds verder verslechterd. Na deze jaren van leegstand krijgt het gebouw nu eindelijk een nieuwe bestemming.

Betonherstel bij Ichthus college in Kampen

In opdracht van Bouwgroep Dijkstra Draaisma zijn onze vakspecialisten van SealteQ Heerenveen aan het werk geweest bij de vernieuwbouw van het Ichthus college in Kampen.

Betonreparatie en -renovatie bij Twence in Hengelo

Afgelopen week waren onze vakspecialisten aan het werk bij afvalverwerkingsbedrijf Twence in Hengelo. Bij Twence staat een duurzame, circulaire en biobased samenleving centraal. Dankzij innovaties en nieuwe technieken brengen zij uit afval en biomassa steeds meer grondstoffen terug in de kringloop.

Onderhoud parkeergarages Fregelaan in Amsterdam

In de afgelopen periode zijn we aan het werk geweest bij drie parkeergarages aan de Fregelaan in Amsterdam. We hebben daar waterlekkages verholpen, betonreparaties uitgevoerd en we hebben de hellingbanen voorzien van een nieuwe slijtlaag. Als eerste hebben we de lekkages die ontstaan zijn door de bovengelegen daktuinen en loopbordessen aangepakt. Dit deden we door alle aansluitingen en details in te werken met een waterdicht membraan. Het ging hier om de aansluiting daktuin/opstand, de voegen van de afdekbanden en de voegen van de loopbordessen en trappen.

Kelderafdichting in Keramiekmuseum Princessehof

Eén van de mooie dingen aan ons werk is dat we op allerlei verschillende plekken komen. Zo zijn we op dit moment aan het werk in het prachtige pand van Keramiekmuseum Princessehof, midden in de historische binnenstad van Leeuwarden.

Onderhoud parkeergarage P + R Kralingse Zoom

Onze vestigingen SealteQ West en SealteQ MCB hebben hun krachten gebundeld bij de uitvoering van een mooi project in Rotterdam. Samen werken zij aan het onderhoud van de parkeergarage P+R Kralingse Zoom. Dit is een grote parkeergarage met 1700 parkeerplaatsen, verdeeld over 6 verdiepingen.

Nieuwe opplusvloeren in Hoogvliet

SealteQ is gestart met een mooi en uitdagend project voor Woonbron in Hoogvliet. De komende periode gaan we de galerijen van het hoogbouwcomplex aan de Cloese voorzien van nieuwe opplusvloeren. Een opplusvloer is eigenlijk een verhoogde vloer. Dankzij zo’n opplusvloer komt de galerijvloer op dezelfde hoogte als de ingang van de woningen, waardoor bewoners gemakkelijk hun eigen huis in kunnen.

Benieuwd hoe wij u verder kunnen helpen met uw project?

© Copyright SealteQ 2023 Gebouwd door Saam' Marketing uit Groningen