Betonreparatie en -renovatie

Betonreparatie en -renovatie

Het herstellen en in stand houden van betonconstructies vraagt een groot aantal specialistische werkzaamheden. We beginnen bij een goede analyse van het probleem en vertalen dat naar een concreet plan van aanpak. Als dat nodig is bieden we ook een onderhoudsplanning voor meerdere jaren. We voeren onze werkzaamheden uit aan de hand van de laatste richtlijnen, CUR-aanbevelingen en BRL 3201.

Betonreparatie en -renovatie foto 1
Betonreparatie en -renovatie foto 2
Betonreparatie en -renovatie foto 3
Betonreparatie en -renovatie foto 4

Onze werkwijze

 • schadeanalyse;
 • plan van aanpak;
 • uitvoering;
 • onderhoudsplanning voor meerdere jaren (optioneel).

Schadeanalyse en plan van aanpak

Het eerste wat we doen is de schade analyseren. Op basis daarvan krijgt u van ons een advies over welke methode het beste en meest veilige is en hoe dit moet worden uitgevoerd. Voor een goede analyse is het volgende belangrijk:

 • Kennis van het materiaal (gewapend) beton.
 • Inzicht in het vervormingsgedrag van de (totale) betonconstructie.
 • Terughalen van de geschiedenis in de bouwfase en gebruiksfase.
 • Beoordelen van de omvang van de schade. Denk ook aan mogelijke onzichtbare gebreken.
 • Vaststellen maatgevend schademechanisme

Betonherstelmethodieken

SealteQ biedt diverse herstelmethodieken:

Traditioneel betonherstel

Dit wordt voornamelijk toegepast als carbonatatie, geïnitieerde wapeningscorrosie of dekkingsproblematiek de oorzaak van de schade is. Toepassing van allerlei soorten handmatige technieken zoals troffelen en aangieten en een grote range aan gecertificeerde producten. Cementgebonden (CC of PCC) mortels en kunststof gebonden (PC) mortels. Gecertificeerde techniek binnen de EN 1504, CUR aanbeveling 118 en de BRL 3201.

Constructief betonherstel

Constructief (beton)herstel of versterking door middel van betoninjectie van spuitbeton of aangieten (met of zonder extra wapening). Natte en droge spuitmethode, gietbare en verpompbare mortels, etc. Gecertificeerde betonreparatietechniek binnen de EN 1504, CUR Aanbeveling 118 en de BRL 3201.

Constructieve versterkingsmaatregelen

Constructieve versterkingsmaatregelen of het aanbrengen van externe wapening zoals koolstoflijmwapening of ingelijmde strengen of staven. Moet voldoen aan NEN 8700 en het Bouwbesluit. Injecteren van scheuren zowel van constructieve verlijming als voor een duurzame bescherming van het wapeningsstaal. Gecertificeerde techniek binnen de EN 1504, CUR Aanbeveling 118 en de BRL 3201.

Betoninjectie

Waterdicht injecteren en aanbrengen van afdichtingsystemen en waterdichte membranen. Gecertificeerde techniek binnen de EN 1504, CUR Aanbeveling 119 en de BRL 3201.

Slijt- en beschermlagen

Het aanbrengen van slijt- en beschermlagen voor allerlei ondergronden en belastingen van kunststof vloeren in bijvoorbeeld de woning- en utiliteitsbouw (waaronder ook parkeergarages), brugdek-membranen en hoog chemisch resistente afwerksystemen in de industrie. Carbonatatieremmende coatingsystemen en hoogwaardig esthetische of antistatische afwerkingen zijn bewerkingen die additioneel kunnen worden aangebracht.

Kathodische bescherming

Kathodische bescherming van wapeningsstaal wordt toegepast als er hoge corrosieactiviteit van het wapeningsstaal is. Meestal wordt dit gedaan bij schade als gevolg van indringing of inmenging van chloriden. Zowel zogenaamde passieve galvanische systemen (bijvoorbeeld met zinkanodes) of actieve stroomgestuurde systemen met een oppervlakte bedekkend anodesysteem of ingeboorde anodes. Gecertificeerde techniek binnen de CUR 45 en NEN 12696.

Uitvoering

Na het bepalen van de methodiek en het definitief maken van het plan van aanpak, gaan we over tot de uitvoering. Voor de uitvoering van de maatregelen, volgen we altijd een gestructureerde en gecertificeerde werkwijze. De gebruikte voorschriften zijn onder meer:

 • NEN-EN 1504. Europese normserie; producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies.
 • BRL 3201 Beoordelingsrichtlijn voor ‘Het technisch repareren en beschermen van beton’.
 • De relevante CUR Aanbevelingen, CUR Aanbeveling 118 Specialistische instandhoudingstechnieken – Repareren van beton, CUR aanbeveling 119 Specialistische instandhoudingstechnieken – Vullen en injecteren van scheuren, naden en holle ruimten in beton, CUR Aanbeveling 45 kathodische bescherming in combinatie met de Europese norm NEN-EN 12696, NEN-EN 1542 (voorheen CUR Aanbeveling 20) Bepaling van de hechtsterkte en vele andere vak gerelateerde (pre-) normen.

Betonherstel vraagt per object om een specifieke aanpak. Elk object heeft zijn eigen uitdagingen en dat vraagt om kennis en maatwerkoplossingen. De vakmensen van SealteQ zijn opgeleid in deze complexe materie om u van dienst te kunnen zijn met een servicegerichte dienstverlening en een grote toegevoegde waarde als kennispartner.

Projecten

Bekijk meer projecten met betonreparatie en -renovatie

Betonreparatie en -renovatie bij Twence in Hengelo
Onderhoud parkeergarages Fregelaan in Amsterdam
Kelderafdichting in Keramiekmuseum Princessehof
Onderhoud parkeergarage P + R Kralingse Zoom
Nieuwe opplusvloeren in Hoogvliet
Bezoek op hoogte: gevelinspectie aan Leonardo Hotel in Amsterdam
Galerijen in Beverwijk versterkt met koolstofwapening
Ervaring en expertise verhelpen lekkage bij de Raw Aron Schuster Synagoge in Amsterdam

Betonreparatie en -renovatie bij Twence in Hengelo

Afgelopen week waren onze vakspecialisten aan het werk bij afvalverwerkingsbedrijf Twence in Hengelo. Bij Twence staat een duurzame, circulaire en biobased samenleving centraal. Dankzij innovaties en nieuwe technieken brengen zij uit afval en biomassa steeds meer grondstoffen terug in de kringloop.

Onderhoud parkeergarages Fregelaan in Amsterdam

In de afgelopen periode zijn we aan het werk geweest bij drie parkeergarages aan de Fregelaan in Amsterdam. We hebben daar waterlekkages verholpen, betonreparaties uitgevoerd en we hebben de hellingbanen voorzien van een nieuwe slijtlaag. Als eerste hebben we de lekkages die ontstaan zijn door de bovengelegen daktuinen en loopbordessen aangepakt. Dit deden we door alle aansluitingen en details in te werken met een waterdicht membraan. Het ging hier om de aansluiting daktuin/opstand, de voegen van de afdekbanden en de voegen van de loopbordessen en trappen.

Kelderafdichting in Keramiekmuseum Princessehof

Eén van de mooie dingen aan ons werk is dat we op allerlei verschillende plekken komen. Zo zijn we op dit moment aan het werk in het prachtige pand van Keramiekmuseum Princessehof, midden in de historische binnenstad van Leeuwarden.

Onderhoud parkeergarage P + R Kralingse Zoom

Onze vestigingen SealteQ West en SealteQ MCB hebben hun krachten gebundeld bij de uitvoering van een mooi project in Rotterdam. Samen werken zij aan het onderhoud van de parkeergarage P+R Kralingse Zoom. Dit is een grote parkeergarage met 1700 parkeerplaatsen, verdeeld over 6 verdiepingen.

Nieuwe opplusvloeren in Hoogvliet

SealteQ is gestart met een mooi en uitdagend project voor Woonbron in Hoogvliet. De komende periode gaan we de galerijen van het hoogbouwcomplex aan de Cloese voorzien van nieuwe opplusvloeren. Een opplusvloer is eigenlijk een verhoogde vloer. Dankzij zo’n opplusvloer komt de galerijvloer op dezelfde hoogte als de ingang van de woningen, waardoor bewoners gemakkelijk hun eigen huis in kunnen.

Bezoek op hoogte: gevelinspectie aan Leonardo Hotel in Amsterdam

Naast herstelwerkzaamheden aan beton- en staalconstructies, zijn onze vakspecialisten ook regelmatig op pad om inspecties aan zulke constructies uit te voeren. Zo stonden onze collega's van SealteQ West op flinke hoogte in Amsterdam. Daar inspecteerden zij de gevels van een van de locaties van Leonardo Hotel, een hotelgroep met meerdere vestigingen in de hoofdstad.

Galerijen in Beverwijk versterkt met koolstofwapening

Regelmatig zien we nieuwsberichten over vallende balkons of galerijen die afbreken van flatgebouwen. Het probleem doet zich overal in Nederland voor. Wie via Google zoekt naar vallende balkons, ziet voorbeelden van Brabant tot Friesland. Om afbrekende delen te voorkomen, versterken we de betonconstructie bij renovatie vaak constructief met koolstofwapening. SealteQ is in Nederland een van de kleine groep experts van deze toepassing. Zo versterkten onze specialisten van SealteQ Ivacon bijvoorbeeld de galerijen van een flat in Beverwijk, boven winkelcentrum de Plantage.

Ervaring en expertise verhelpen lekkage bij de Raw Aron Schuster Synagoge in Amsterdam

Wie in Amsterdam over de Obrechtstraat loopt, ontkomt niet aan een blikveld met daarin een imposant bouwwerk: de Raw Aron Schuster (RAS) Synagoge in Amsterdam-Zuid. Het rijksmonument - ook wel bekend als de Obrechtsjoel - wordt grondig verbouwd. Zo had de kelder een vocht- en lekkageprobleem. Die zijn inmiddels verholpen door de vakspecialisten van SealteQ West. 

Benieuwd hoe wij u verder kunnen helpen met uw project?

© Copyright SealteQ 2023 Gebouwd door Saam' Marketing uit Groningen