• Terug

  Kathodische bescherming

  Kathodische bescherming

  Sinds de eerste KB (Kathodische Bescherming) projecten in Nederland zijn uitgevoerd, nu al bijna 30 jaar geleden, is deze specialistische wijze van betononderhoud verder ontwikkeld tot een volwaardige en bewezen effectieve methode voor het definitief stoppen van wapeningscorrosie. Tevens zijn er op basis van deze techniek vele mogelijkheden uitontwikkeld om toe te kunnen passen bij allerlei vormen van wapeningscorrosie in alle marktsegmenten.

  Oorzaken van wapeningscorrosie (en toepassing van kathodische bescherming)

  Wapeningscorrosie is in de meeste gevallen, waar sprake is van betonschade, de feitelijke oorzaak. Andere oorzaken zijn meestal te herleiden naar chemische aantasting, ingemengde onzuiverheden in het mengsel en externe (mechanische) oorzaken. Klik hier voor meer informatie over wapeningscorrosie.

  Kathodische bescherming en de verschillende systemen

  kathodische bescherming

  Kathodische bescherming is er in vele vormen. Het principe is gebaseerd op het omdraaien van de stroom door het introduceren van een andere anode die de rol van het in oplossing gaande wapeningsstaal overneemt. Hierdoor zal het staal aan de beschermde kant van de reactie terechtkomen waardoor dit niet meer kan roesten.

  Reglementen

  De Europese norm NEN-EN 12696 en de Nederlandse CUR Aanbeveling 45 stellen allerlei regels voor de toepassing van kathodische beschermingssystemen. Van het ontwerp, de metingen en keuringen tijdens de aanleg en voor ingebruikname, tot de verplichte monitoring van de systemen gedurende 10 jaar na de aanleg.

  Twee basisprincipes voor kathodische bescherming

  Kathodische bescherming kent twee basisprincipes, verdere toelichting vindt u in de kopjes hieronder.

  Galvanische kathodische bescherming

  Een galvanisch systeem is gebaseerd op de galvanische werking van de metalen. Hierbij offert het onedele metaal zich op voor het meer edele metaal. In feite is dit hetzelfde proces als bij het verzinken van staal. Omdat dit systeem feitelijk zijn eigen batterij vormt is er geen externe stroombron noodzakelijk. Deze vorm van kathodische bescherming wordt aangebracht als oppervlakte anode. Bijvoorbeeld als zinkfolie op een geleidende gel of als een in te bouwen discrete anode.

  Kathodische bescherming op basis van opgelegde stroom

  Daar waar galvanische systemen tekortschieten, bv. bij grotere oppervlakken en hogere wapeningsconcentraties (bij zware constructies) biedt kathodische bescherming op basis van opgelegde stroom de oplossing voor de corrosieproblemen van de betonconstructie. Bij deze vorm van kathodische bescherming wordt een anodemateriaal aangebracht. Welke gevoed wordt met een zeer kleine beschermstroom door een externe voeding. Er zijn verschillende methoden voor het toepassen van kathodische bescherming middels opgelegde stroom. Geleidende coatings, duurzame titanium strips, net- en gaasanodes en diverse soorten inbooranodes zijn hier voorbeelden van.

  Kathodische Preventie: andere toepassingen van kathodische bescherming

  Hoewel we de toepassing van kathodische bescherming meestal linken aan de aanwezigheid van hoge concentraties chloriden in het beton zijn er ook andere zeer interessante toepassingen van KB mogelijk. Dit zijn onder andere:

  • Bij sterk gecarbonateerd of poreus beton in een agressieve omgeving met bijvoorbeeld een slechte of kostbare bereikbaarheid, kan het aanbrengen van een KB-systeem op preventieve basis bij het onderhoud een goedkoper alternatief bieden.
  • Als preventieve maatregel bij het, reeds in de nieuwbouw fase, inbouwen van een “slapend” systeem waarbij wel monitoring plaatsvindt en, pas als er hogere stroomdichtheden worden gemeten, het systeem ook daadwerkelijk “aan” gezet wordt als er putcorrosie dreigt. Ook dit soort oplossingen komen voort uit een groeiend besef dat voorkomen beter is dan genezen met natuurlijk ook een strategische en economisch verantwoorde basis vanuit de TCO-benadering.

  Het traject tegen wapeningscorrosie

  De ingenieurs en corrosie-specialisten van SealteQ onderzoeken de problemen, adviseren bij de mogelijkheden, ontwerpen en specificeren de oplossingen en voeren het gehele traject conform alle regels der kunst voor u uit. Inclusief het onderhoud, de monitoring en de verslaglegging daarvan geheel conform de internationale regelgeving. Met de toepassing van KB bent u voor 100% zeker dat in de beschermde delen geen wapeningscorrosie meer zal optreden.

  Onze sterk op innovatie en kwaliteit gerichte dienstverlening biedt onze klanten de zekerheid van een oplossing op maat. Met de toepassing van Total Cost Management en de Total Cost of Ownership benadering bieden wij meerwaarde bij uw strategische onderhoudsbeheer.

  Meer informatie of interesse in onze diensten?

   www.werkenbijsealteq.com