• Revitalisatie radiotelescoop Dwingeloo

 • Terug

  Betonreparatie

 • Betonreparatie
 • Betonreparatie en het behoud van betonconstructies is één van de kerncompetenties van SealteQ. Hierin hebben we landelijk en internationaal bewezen een waardevolle partner te zijn door onze kennis, slagvaardigheid en flexibiliteit. Onze aanpak begint bij een uitgebreide analyse van de problematiek. De analyse vertalen we in een concreet plan van aanpak waarbij rekening wordt gehouden met alle aspecten die invloed hebben op de uitvoering van het project. Indien relevant kunnen we een meerjarig onderhoudscontract opstellen om de stabiliteit van een bouwwerk te waarborgen.

  Schade analyse en bepaling betonreparatie methodiek

  Bij betonreparatie  projecten wordt allereerst de schade geanalyseerd door één van onze specialisten. Onze betonschade analist kijkt naar zaken als:

  • De samenstelling van het beton.
  • Soort bewapening indien van toepassing.
  • Vervormingsgedrag van de (totale) betonconstructie.
  • Documentatie gerelateerd aan de bouw en het gebruik.
  • Beoordeling van de schadeomvang waaronder ook de mogelijk onzichtbare gebreken aan de hand van nadere analyse. We kunnen uiteenlopende onderzoekstechnieken toepassen. Van eenvoudig afkloppen (akoestisch onderzoek) tot geavanceerde radar- of ultrasoontechnieken.
  • Vaststellen maatgevend schademechanisme en mogelijk bijkomende van invloed zijnde schademechanismen op basis van een grondige analyse van alle verkregen data.

  Op basis van de schade analyse bepalen we de meest geschikte oplossing. Hierbij kunnen rekening houden met bijkomende omgevingsfactoren en beschikbare budgetten.

  Mogelijkheden & Technieken

  SealteQ is gespecialiseerd in alle mogelijke oplossingen als het gaat om betonreparatie.

  Traditionele betonreparatie 

  Bij traditionele betonreparatie wordt geanalyseerd of carbonatie geïnitieerde wapeningscorrosie of dekkingsproblematiek de oorzaak is. Toepassing van allerlei soorten handmatige technieken zoals troffelen en aangieten en een grote range aan gecertificeerde producten. Waaronder cementgebonden (CC of PCC) mortels en kunststof gebonden (PC) mortels. Wij hanteren daarbij een gecertificeerde techniek binnen de EN 1504, CUR Aanbeveling 118 en de BRL 3201.

  Constructieve (beton)reparatie

  Versterking door middel van betoninjectie van spuitbeton of aangieten (met of zonder extra wapening). Natte en droge spuitmethode, gietbare en verpompbare mortels, etc. Gecertificeerde betonreparatie techniek binnen de EN 1504, CUR Aanbeveling 118 en de BRL 3201.

  Constructieve versterkingsmaatregelen

  Het aanbrengen van externe wapening zoals koolstof lijmwapening of ingelijmde strengen of staven. Moet voldoen aan NEN 8700 en het Bouwbesluit. Injecteren van scheuren zowel als constructieve verlijming als ten behoeve van een duurzame bescherming van het wapeningsstaal Gecertificeerde techniek binnen de EN 1504, CUR Aanbeveling 56 en de BRL 3201.

  Waterdicht injecteren

  Waterdicht injecteren en het aanbrengen van afdichtingssystemen en waterdichte membranen. Gecertificeerde techniek binnen de EN 1504, CUR Aanbeveling 56 en de BRL 3201. Ook brengen wij slijt- en beschermlagen voor allerlei ondergronden en belastingen van kunststof vloeren aan. Van de woningbouw en utiliteitsbouw (waaronder ook parkeergarages) tot brugdek-membranen en hoog chemisch resistente afwerksystemen in de industrie. Carbonatatieremmende coatingsystemen en hoogwaardig esthetische of antistatische afwerkingen kunnen additioneel worden aangebracht.

  Kathodische bescherming

  Kathodische bescherming van wapeningsstaal in geval van hoge corrosieactiviteit van het wapeningsstaal. Meestal wordt dit toegepast bij schade als gevolg van indringing of inmenging van chloriden. Zowel zogenaamde passieve galvanische systemen (bijvoorbeeld met zinkanodes) of actieve stroomgestuurde systemen met een oppervlakte bedekkend anodesysteem of ingeboorde anodes.

  Project Betonreparatie

  Bekijk ook onze publicatie “Het omvangrijke gebied van betonreparatie” – Vakblad Cement.

  Maatregelen & veiligheid

  Hierna volgt de uitvoering van de maatregelen. Hierbij staat een gestructureerde/gecertificeerde wijze van uitvoeren altijd voorop. Relevante voorschriften zijn onder meer:

  • NEN-EN 1504. Een modulaire serie van Europese voorschriften.
  • BRL 3201-2 (aanpassing naar een nieuwe BRL is binnenkort voorzien).
  • De relevante CUR Aanbevelingen waarvan de nieuwe CUR Aanbeveling 118 recent de oudere versies 53 (herstel met cementgebonden mortels,54 (herstel met spuitbeton) en 55 (herstel met kunststof gebonden mortel) heeft vervangen. Voorts ook CUR Aanbeveling 56, injecteren (aanpassing te voorzien op korte termijn) , CUR Aanbeveling 45 kathodische bescherming i.c.m. de Europese norm NEN-EN 12696, CUR Aanbeveling 20 (hechtsterkte bepaling), en vele andere vak gerelateerde (pre-) normen.

  Meer informatie of interesse in onze diensten?