• Scheuroverbruggende gietvloer van Heek

 • Terug

  Betonreparatie

 • Betonreparatie
 • Betonreparatie en het in standhouden van betonconstructies omvat een groot aantal specialistische werkzaamheden. Onze aanpak begint bij een goede analyse van de problematiek en dat vertalen we in een concreet plan van aanpak. Indien van toepassing bieden we tevens een Meerjarenonderhoudsplanning. Door de grote diversiteit van het werkgebied betonreparatie en de vele specialistische toepassingen is het een zeer kennisintensieve branche. SealteQ investeert veel in vakbekwaam personeel. Van de vele betononderhoudskundigen op hbo-niveau tot onze hooggekwalificeerde vakgediplomeerde mensen op de bouwplaats. 

  Onze Werkwijze

  • Schade analyse
  • Plan van Aanpak
  • Uitvoering
  • Meerjarenonderhoudsplanning (optioneel)

  Schade analyse & Plan van Aanpak

  Als wij uw aanvraag in behandeling nemen, beginnen we met een schadeanalyse. Op basis van deze analyse adviseren wij welke methodiek voor u de meest veilige en juiste is en hoe dit het best kan worden uitgevoerd. Belangrijke benodigdheden voor een goede analyse, zijn:

  • Kennis van het materiaal (gewapend) beton.
  • Inzicht in het vervormingsgedrag van de (totale) betonconstructie.
  • Terughalen van geschiedenis in de bouwfase en gebruiksfase.
  • Beoordeling van de schadeomvang. Hieronder vallen ook de mogelijk onzichtbare gebreken aan de hand van nadere analyse. De inzet van diverse onderzoekstechnieken kan in vele gevallen noodzakelijk zijn. Van eenvoudig afkloppen (akoestisch onderzoek) tot de inzet van geavanceerde radar- of ultrasoontechnieken.
  • Vaststellen maatgevend schademechanisme en mogelijk bijkomende van invloed zijnde schademechanismen op basis van een grondige analyse van alle verkregen data.

  De betonherstelmethodiek omvat zowel de benodigde (technische) maatregelen, als de bijkomende omgevingsfactoren en beschikbare budgetten.

  Betonreparatiemethodieken

  SealteQ biedt diverse betonreparatiemethodieken. Tijdens de schade-analyse worden de mogelijkheden vastgesteld. In het plan van aanpak wordt de beste methodiek voor het herstellen van de betreffende schade vastgesteld. Hieronder worden onze mogelijkheden in detail toegelicht:

  Traditionele betonreparatie

  Traditionele betonreparatie waarbij voornamelijk carbonatatie, geïnitieerde wapeningscorrosie of dekkingsproblematiek de oorzaak is. Toepassing van allerlei soorten handmatige technieken zoals troffelen en aangieten en een grote range aan gecertificeerde producten. Cementgebonden (CC of PCC) mortels en kunststof gebonden (PC) mortels. Gecertificeerde techniek binnen de EN 1504, CUR Aanbeveling 118 en de BRL 3201.

  Constructieve betonreparatie

  Constructieve betonreparatie of versterking door middel van betoninjectie van spuitbeton of aangieten (met of zonder extra wapening). Natte en droge spuitmethode, gietbare en verpompbare mortels, etc. Gecertificeerde betonreparatietechniek binnen de EN 1504, CUR Aanbeveling 118 en de BRL 3201.

  Constructieve versterkingsmaatregelen

  Constructieve versterkingsmaatregelen of het aanbrengen van externe wapening zoals koolstoflijmwapening of ingelijmde strengen of staven. Moet voldoen aan NEN 8700 en het Bouwbesluit. Injecteren van scheuren zowel van constructieve verlijming als ten behoeve van een duurzame bescherming van het wapeningsstaal. Gecertificeerde techniek binnen de EN 1504, CUR Aanbeveling 56 en de BRL 3201.

  Betoninjectie

  Waterdicht injecteren en aanbrengen van afdichtingsystemen en waterdichte membranen. Gecertificeerde techniek binnen de EN 1504, CUR Aanbeveling 56 en de BRL 3201.

  Slijt- en beschermlagen

  Het aanbrengen van slijt- en beschermlagen voor allerlei ondergronden en belastingen van kunststof vloeren in bijvoorbeeld de woningbouw en utiliteitsbouw (waaronder ook parkeergarages), brugdek-membranen en hoog chemisch resistente afwerksystemen in de industrie. Carbonatatieremmende coatingsystemen en hoogwaardig esthetische of antistatische afwerkingen zijn bewerkingen die additioneel kunnen worden aangebracht.

  Kathodische bescherming

  Kathodische bescherming van wapeningsstaal wordt in geval van hoge corrosieactiviteit van het wapeningsstaal toegepast. Meestal wordt dit toegepast bij schade als gevolg van indringing of inmenging van chloriden. Zowel zogenaamde passieve galvanische systemen (bijvoorbeeld met zinkanodes) of actieve stroomgestuurde systemen met een oppervlakte bedekkend anodesysteem of ingeboorde anodes.

  Uitvoering

  Na het bepalen van de methodiek en het definitief maken van het plan van aanpak gaan we over tot de uitvoering. Voor de uitvoering van de maatregelen, volgen we altijd een gestructureerde en gecertificeerde werkwijze. De gebruikte voorschriften zijn onder meer:

  • NEN-EN 1504. Een modulaire serie van Europese voorschriften.
  • BRL 3201-2 (aanpassing naar een nieuwe BRL is binnenkort voorzien).
  • De relevante CUR Aanbevelingen waarvan de nieuwe CUR Aanbeveling 118 recent de oudere versies 53 (herstel met cementgebonden mortels, 54 (herstel met spuitbeton) en 55 (herstel met kunststof gebonden mortel) heeft vervangen. Voorts ook CUR Aanbeveling 56, injecteren (aanpassing te voorzien op korte termijn) , CUR Aanbeveling 45 kathodische bescherming i.c.m. de Europese norm NEN-EN 12696, CUR Aanbeveling 20 (hechtsterkte bepaling), en vele andere vak gerelateerde (pre-) normen.

  Betonreparatie vraag per object om een specifieke aanpak. Van een woningbouwcomplex en parkeergarages tot de zware industrie en de weg- en waterbouwconstructies. Elk object heeft zijn eigen uitdagingen en dat vraagt om kennis en maatwerk oplossingen. De vakmensen van SealteQ zijn opgeleid in deze complexe materie om u van dienst te kunnen zijn met een servicegerichte dienstverlening en een grote toegevoegde waarde als kennispartner.

  Project Betonreparatie

  Bekijk ook onze publicatie “Het omvangrijke gebied van betonreparatie” – Vakblad Cement.

  Meer informatie of interesse in onze diensten?