Vloeistofdichte voorzieningen

In 2000 is de regelgeving omtrent vloeistofdichtheid van vloeren of voorzieningen aangescherpt. Inrichtingen voor motorvoertuigen, opslag- en transportbedrijven, (auto) spuiterijen, drukkerijen en tankstations bijvoorbeeld, dienden eerder te beschikken over een PBV-verklaring.

Op 1 oktober 2008 is de verplichte ‘PBV-verklaring’ voor vloeistofdichte vloeren vervallen. Op verzoek van het bedrijfsleven heeft het ministerie van VROM besloten dat voortaan het inspectierapport zelf volstaat of de vloer vloeistofdicht is.

Vloeistofdicht maken van vloeren of voorzieningen

SealteQ is nauw betrokken bij deze ontwikkeling. Wij zijn de partner voor het ontwerpen en realiseren van vloeistofdichte chemicaliën opvangbakken, betonverhardingen, de gecertificeerde aanleg van elementverharding en van ter plaatse gestorte verhardingsconstructies van beton en betonreparaties. Bovendien is onze ervaring met de applicatie van kunststof vloeren ook hier goed inzetbaar.

SealteQ is de applicatie specialist op het gebied van vloeistofdichte voorzieningen voor tankstations en wasplaatsen.

Benieuwd hoe wij u verder kunnen helpen met uw project?

© Copyright SealteQ 2024 Gebouwd door Saam' Marketing uit Groningen