Funderingsherstel in Daalerveen

In een recent project in Daalerveen hebben de vakspecialisten van SealteQ SLS een cruciale rol gespeeld bij het funderingsherstel van een pand dat door ongelijke zettingen en een deels bezweken fundering erg veel schade had. Het probleem in de fundering van de woning vereiste een doordachte aanpak om verdere schade te voorkomen én de bewoners te ontzien tijdens de funderingshersteloperatie.

Het pand is historisch in drie delen opgebouwd, met elk haar eigen type fundering. Het tweede deel van het huis was door een lokaal bezweken fundering gaan hangen aan het hoofdgebouw en hierdoor erg beschadigd. Voor dit middendeel werd funderingsherstel middels de tafelmethode toegepast. Hierbij werd de fundering opnieuw opgebouwd met schroefmortelpalen. Om overlast te voorkomen, werd dit trillingvrij gedaan. Voor het hoofdgebouw en het derde deel van de woning hebben onze specialisten gekozen voor in-situ grondverbetering door middel van injectietechnieken. Dankzij een samenwerking met Van Dijk Maasland (VDM), specialist in funderingsherstel door middel van het toepassen van de tafelmethode, zijn wij in staat om het totale pakket aan funderingshersteltechnieken aan te bieden.

Het funderingsherstel van het tussenstuk van de woning werd gerealiseerd door eerst de kapconstructie, de muren en de begane grondvloer met grote zorgvuldigheid te verwijderen. Hierbij werden tijdelijke voorzieningen voor leidingwerk en bereikbaarheid getroffen, zodat de rest van de woning bewoond kon blijven. Nadat de voorbereidende sloop- en graafwerkzaamheden waren afgerond, werden de schroefmortelpalen trillingvrij ingebracht om een nieuwe fundering te realiseren. Na het aanbrengen van de bekisting en bewapening van de randbalk, werd beton gestort. Door de EPS-isolatie is de nieuwe vloer geschikt voor vloerverwarming. Tot slot kon het tussendeel weer worden opgebouwd middels stalen spanten die op de vloerconstructie geplaatst zijn. Hierdoor heeft het pand weer zijn structurele integriteit gekregen.

Om de stabiliteit van de ondergrond onder de bestaande fundering van het voor- en het achterhuis te waarborgen, hebben de vakspecialisten van SealteQ SLS gekozen voor bodeminjectie. Het proces omvatte het opvullen van eventuele holle ruimtes onder de fundering en het verhogen van de draagkracht onder de fundering van de dragende binnen- en buitenmuren.

Door het unieke koppelsysteem van onze injectielansen kan er vanuit de kruipruimtes worden geïnjecteerd zonder de bestaande vloervelden te doorboren en/of te beschadigen. Met deze zorgvuldige aanpak is de draagkracht van de ondergrond gestabiliseerd en zijn toekomstige verzakkingen geminimaliseerd. Hierdoor is de fundering van het pand weer veilig en duurzaam hersteld.

Specialismen

Renovatie hefbrug Ter Apel
Bekijk het volgende project

Renovatie hefbrug Ter Apel

Op dit moment zijn we met een mooi project bezig voor onze opdrachtgever DJK Structures. In dit project komen veel van onze disciplines samen. De vakspecialisten van SealteQ Noord werken aan Brug Barnflair.

Benieuwd hoe wij u verder kunnen helpen met uw project?

© Copyright SealteQ 2024 Gebouwd door Saam' Marketing uit Groningen