• Elastisch & waterdicht parkeerdaksysteem

 • Terug

  SealteQ West hersteld levensader UMC Utrecht in record tempo

  Het UMC Utrecht werd bij de aanleg van de Uithoflijn geconfronteerd met een groot probleem. Dit tracé in aanleg passeert de tunnel die de naastgelegen Energiecentrale verbindt met het ziekenhuis. Bij verwijderen van asfalt werd door de hoofdwapening van het dek van de tunnel gezaagd en daarnaast bleek dat er sprake was van forse chloride geïnitieerde wapeningscorrosie in een deel van het tunneldek. Naast de enorme risico’s voor schade aan deze levensader voor het ziekenhuis (naast de stroomvoorziening en verwarming ook medische gassen e.d.) was ook de grote tijdsdruk welke op het grote Uithoflijn project rustte en enorme uitdaging voor SealteQ West.

  Opdrachtgever:
  UMC Utrecht.

  Marktsegment:
  Utiliteitsbouw

  Aannemer:
  SealteQ West BV

  Hoofdtechniek:
  Constructief betonherstel met hoge risico’s, koolstoflijmwapening, Kathodische Bescherming en Injectie

  Bijzonderheden:
  Onder zeer hoge tijdsdruk, een hoogwaardig product afleveren met veel aandacht voor overlastbeperking en risicobeheersing.

  Uitvoering:
  Start onderzoeken medio november 2016 en oplevering gebruiksklaar dek 10 december 2016

  Projectbeschrijving:
  Binnen 1 dag na de melding vanuit het UMC Utrecht organiseerde SealteQ West reeds diverse onderzoeken om de omvang en ernst van de situatie goed in kaart te brengen. Samen met de constructeurs van het UMC en het projectteam zijn in recordtempo diverse herstelplannen opgesteld die getoetst werden op grond van duurzaamheid, overlast beperking, constructieve veiligheid, risicobeheersing en kosten. Ook de weersomstandigheden werden een factor van belang. Het was immers al bijna december en er was al nachtvorst geweest.

  Het zeer zwaar gewapende en tot ca. 120 mm diep te saneren tunneldek is allereerst geheel onderstempeld over het aangetaste gebied en de lekkende scheuren zijn waterdicht geïnjecteerd. Na het maken van een opvanggoot en het plaatsen van een mobiele slibstraat is het dek gesaneerd door middel van gerobotiseerd hoge druk water saneren. Ondanks het enorme watergeweld is de geluidsoverlast, in vergelijking met traditioneel slopen vele malen minder en is de kwaliteit van de ondergrond na saneren perfect geschikt voor hoogwaardig herstel. Ook aan de eis dat de bestaande wapening zo veel mogelijk zou worden gespaard kon met deze techniek worden voldaan.

  Na het saneren zijn direct enkele grote tenten geplaatst en werden de klimatologische omstandigheden geconditioneerd. De aangetaste en doorgezaagde wapening is vervolgens compleet verwijderd maar de constructief belangrijke, en grotendeels nog intacte, inklemmingswapening is beschermd door gebruikmaking van galvanische anodes die zijn vastgelast aan de te beschermen wapening.

  Na het aanbrengen van bekistingen en rijen is in recordtempo het dek aangestort met een supersnelle staalvezelgewapende en zelfnivellerende mortel. Vanwege de afmetingen van het tunneldek en de diepte van het stortfront zijn 3 speciale pompen ingezet, elk met eigen mengers en stortploegen. Door een goede voorbereiding en strakke regie bij de uitvoering is in 4 uur tijd ruim 40 ton mortel verwerkt. Door een perfecte nabehandeling is een scheurvrij en hoogwaardig dek opgeleverd. Binnen 1 uur beloopbaar en na 24 uur zwaar belastbaar.

  Ook te lezen op de website van de VBR (Vereniging van Gecertificeerde BetonReparatiebedrijven)

  www.werkenbijsealteq.com