VvE-gebouw W. Boothlaan te Amstelveen hersteld

VvE-gebouw W. Boothlaan te Amstelveen hersteld

Afgelopen jaar heeft SealteQ levensduur verlengend onderhoud uitgevoerd aan het VvE gebouw aan de William Boothlaan te Amstelveen. De levensduur verlengende werkzaamheden hadden betrekking tot het herstellen van betonschades aan dakranden, consoles, plafonds en dikteranden, het vervangen van de slijtlagen op de galerijvloeren, het saneren van asbest houdende voegen. Een omvangrijke opdracht waarbij de vele werkzaamheden door onze specialisten zijn uitgevoerd en hersteld.

Herstellen van de betonschades

De levensduur verlengende werkzaamheden aan het VvE gebouw 162-336 aan de William Boothlaan zijn gestart met het in kaart brengen van alle schades. Hierbij zijn de betonnen dakranden, consoles, plafonds en dikteranden in het geheel afgeklopt en gecontroleerd op losse delen. Vervolgens zijn alle geconstateerde losse betondelen, betonschades en dergelijke verwijderd middels inslijpen en uit hakken tot achter de wapening. Na het verwijderen van de losse betondelen zijn de schades schoon en stofvrij gemaakt en voor bevochtigd. Vervolgens is het reparatiemortel aangebracht en zijn de reparaties vochtig gehouden, om versnelde uitdroging tegen te gaan.

Bij enkele betonschades was het noodzakelijk om de schades uit te hakken tot minimaal 10mm achter het wapeningsijzer. Vervolgens zijn er hechtsterkteproeven en controles op het wapeningsijzer uitgevoerd. Het zichtbaar geworden wapeningsijzer welke gecorrodeerd was, is machinaal ontroest en ontdaan van alle losse roest. Vervolgens zijn de schades in het geheel schoon en stofvrij gemaakt en rijkelijk bevochtigd. Aansluitend is het wapeningsijzer behandeld middels een 1 component corrosie beschermende coating voor de bescherming van het wapeningsijzer. Hierna is waar nodig hulpbekisting gemaakt en zijn de betonschades gerepareerd met een R3 reparatiemortel.

Levensduur verlengend onderhoud

Naast het repareren van de betonschades aan het VvE gebouw 162-336 aan de William Boothlaan zijn er ook asbesthoudende kitvoegen gesaneerd en vervangen door niet schadelijke kitvoegen. De betonnen onderdelen van de galerijzijde zijn opnieuw gecoat. Vervolgens is de bestaande afwerking op de galerijvloeren vervangen door een waterdichte polyurethaan gietlaag, een nieuwe drainvloer en een stoot- en slijtvaste troffel vloerafwerking. Voor de bereikbaarheid van de te repareren schades, het coaten en het vervangen van de galerijvloeren is gebruik gemaakt van steigers. Dankzij de werkzaamheden van SealteQ is de levensduur weer voor enkele jaren verlengd. De uitgevoerde reparaties zijn door SealteQ uitgevoerd conform het behaalde KOMO-procescertificaat BRL 3201 en de CUR-aanbeveling 118.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden die SealteQ u kan bieden met betrekking tot het repareren van betonschades? Neem dan gerust contact op met een van onze vestigingen.

Rode loper krijgt weer kleur
Bekijk het volgende project

Rode loper krijgt weer kleur

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft SealteQ voor het derde seizoen op rij, in samenwerking met de Gemeente Stadskanaal, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt de kans geboden om een opleidingstraject tot constructieschilder te volgen.

Benieuwd hoe wij u verder kunnen helpen met uw project?

© Copyright SealteQ 2024 Gebouwd door Saam' Marketing uit Groningen