Injecteringswerkzaamheden aan de kademuur van de Noorder IJdijk in Amsterdam (Schellingwoude)

Injecteringswerkzaamheden aan de kademuur van de Noorder IJdijk in Amsterdam (Schellingwoude)

Amsterdam is onlosmakelijk verbonden met het water. Denk aan de grachten en de vaarten. De Amstel en het IJ zijn haar levensaders. De vele bruggen en kademuren ertussen verbinden de wijken en buurten met elkaar en geven Amsterdam haar karakter. Tientallen kilometers kademuur zijn aan het eind van hun levensduur en in slechte staat. Om de stad veilig, bereikbaar en leefbaar te houden, is er dringend actie nodig. (bron: www.amsterdam.nl)

In opdracht van Van Doorn Buitenruimte heeft SealteQ Noord de kademuur aan de Noorder IJdijk geïnjecteerd. Door het injecteren hiervan is ongewenste indringing van (grond)water voorkomen.

De probleemstelling

De kademuur aan de Noorder IJdijk heeft een lengte van ca. 65 m1 met daarin 67 naden; visbekverbindingen van betonnen damwandelementen (diep ca. 7m1). Deze naden zijn onvoldoende sluitend en daarbij zijn ook de deklatten aangetast, hierdoor sluiten ze niet goed meer aan. Door dit probleem stroomt sediment achter de damwand uit met als gevolg dat er gaten in de bestrating vallen. Zand en grond wordt hierdoor uitgespoeld.

Als oplossing voor dit probleem is ervoor gekozen om de damwandelementen te injecteren met PUR-injectiehars. Door dit op deze manier te injecteren zullen er geen verzakkingen meer plaatsvinden.

De werkzaamheden

Om de kademuur goed in kaart te brengen is tijdens de onderzoeksfase ook een duikteam ingezet. De duiker was gedurende de uitvoering ook aanwezig om de voortgang en het resultaat van het injectiewerk aan te geven. De opdracht startte met de werkzaamheden aan de binnenzijde van de kademuur middels (enigszins buigzame) gekoppelde lansen. Met spoelend water is de injectielans op diepte ingebracht via de opening tussen de dekplanken en achterliggende kademuur.  De duiker speelde hierin een rol door te bevestigen of dit punt juist was. Enkele dagen later was de kademuur voor 60% geïnjecteerd en kon worden gestart met verdere afdichtingswerkzaamheden. Om tot een maximaal haalbaar resultaat te komen, zijn de openstaande naden aan de buitenzijde dichtgezet diverse hulpmiddelen (van de bodem tot de onderkant deksloof). Dit is tevens aan de binnenzijde uitgevoerd voor zo ver als dit mogelijk was. Rondom de ronding in de damwand was de lekkage hardnekkig. Dit deel van de wand is met een aangepast injectie-additief geïnjecteerd. Dit is een uiterst geschikt middel om extreme lekkages te dichten. Aan de buitenzijde van de kade zijn ook injectiewerkzaamheden uitgevoerd. De reden hiervan was de extreme stroming van het water. Het resultaat van de werkzaamheden hierin openbaarde zich vrijwel direct doordat het waterniveau achter de damwand daalde. Door deze techniek is de wand ca. 90% waterdicht geworden. In de dagen hierna is de kademuur minutieus gecontroleerd en daar waar nodig aan de binnen- en buitenzijde na-geïnjecteerd tot een bevredigend eindresultaat.

Injecteren (grond)water lekkages

SealteQ is als één van de grondleggers in de ontwikkeling van het waterdicht injecteren al jarenlang gespecialiseerd in het tegengaan van ongewenste indringing van (grond)water in de civiele bouw. In ons bestaan hebben we de techniek continu in eigen beheer doorontwikkeld en hebben we talloze werken tegen (grond)waterlekkage verholpen. Denk hierbij aan onder andere parkeergarages, viaducten, dijklichamen, verdiepte wegdelen, autowegen en (parkeer)kelders.

 

Specialismen

Gerelateerde markten

Verankeren en ondergieten van een stoomturbine en condensator
Bekijk het volgende project

Verankeren en ondergieten van een stoomturbine en condensator

In Amsterdam wordt een nieuwe centrale gebouwd. Met de bouw hiervan kan AEB Amsterdam het tweevoudige aan duurzame warmte leveren aan het warmtenet van Amsterdam. Met de techniek in het winnen van warmte wordt circa 67.000 ton CO2 uitstoot per jaar vermeden (bron: AEB Amsterdam).

Benieuwd hoe wij u verder kunnen helpen met uw project?

© Copyright SealteQ 2024 Gebouwd door Saam' Marketing uit Groningen