• Conserveren hoofddraagconstructie CS Amsterdam

 • Terug

  Conserveringswerkzaamheden aan de Urkersluis

  Conserveringswerkzaamheden Urkersluis

  De combinatie Croonwolter&dros en Hollandia Services zijn eind 2019 in opdracht van Provincie Flevoland begonnen met het renoveren van alle provinciale sluizen en beweegbare bruggen. In opdracht van de aannemerscombinatie voert SealteQ de conserveringswerkzaamheden uit aan de verschillende objecten voor het programma ‘Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen’.

  Eén van de objecten dat SealteQ conserveert is de Urkersluis. Na afronding van de conserveringswerkzaamheden kan de Urkersluis voor jaren alle stormen en droogteperiodes weer goed doorstaan.

  Wat hebben we uitgevoerd

  Een aantal elementen aan de Urkersluis diende te worden geconserveerd. Denk hierbij aan: het leuningwerk, de nooddeurconstructie, het bijwerken van de onderkant van de brugval en het fietsbrugdek. Bij elkaar ging het om ongeveer 300 meter hekwerk.

  Alle onderdelen zijn schoongemaakt en ontroest. Daarna is alles opnieuw geconserveerd.

  Het hekwerk is in zijn geheel geconserveerd. Voordat het uiteindelijke conserveren kon starten, dienden een aantal zaken vooraf te worden uitgevoerd.

  Eerst wordt alles schoongemaakt met hoge druk met behulp van een stoomcleaner. Vervolgens wordt alles ontroest en geheel opgeschuurd. Hierna wordt een primer aangebracht.

  Vervolgens wordt het hekwerk volledig in een tussenlaag gezet met sigmacover 350. Als laatste wordt de brug afgelakt met sigmacover 550 h en krijgt het zijn uiteindelijke kleur (ral 9003).

  Conserveringswerkzaamheden Urkersluis

  Alle werkzaamheden worden bijgehouden in rapportages. Tevens wordt de zogenaamde DewCheck meerdere malen uitgevoerd. Met de DewCheck monitor je onder andere de staal- en omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en het dauwpunt.

  Dauwpunt

  Tijdens het werken met oppervlaktebehandelingen is inzicht in de waarden van het dauwpunt belangrijk. In ongunstige, voornamelijk vochtige omstandigheden kan er waterdamp condenseren op het object.

  Vocht kan een nadelige invloed hebben op de verfhechting en op de kwaliteit van de net gestraalde coating (vorming van vliegroest).

  Bij de uitvoering van de conserveringswerkzaamheden aan de Urkersluis is de norm voor het dauwpunt continue behaald. Het heeft tijdens de uitvoeringswerkzaamheden niet geregend en van vochtproblemen was geen sprake.

  Risico’s

  Voordat de uitvoering startte, zijn de taken goed doorgelicht en besproken. Hierbij is inzichtelijk gemaakt of er risico’s zijn en of deze kunnen ontstaan.

  Bij de werkzaamheden aan de Urkersluis was het dragen van een zwemvest verplicht. Je werkt boven water en dient om deze reden voorbereid te zijn op eventuele calamiteiten.

  Bij de nooddeur van de sluis is een steiger geplaatst. Op deze manier konden de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd.

  Aangezien er boven het water wordt gewerkt, zijn er pontons geplaatst voor het opvangen van eventuele verontreinigingen.

  Oplevering

  In week 17 waren de conserveringswerkzaamheden aan de Urkersluis klaar. Het oplevermoment heeft volgens de planning plaatsgevonden.

  Meer informatie?

  Wilt u meer weten over het conserveren van staal door de SealteQ Group? Lees hier dan verder en maak een afspraak.

  SealteQ heeft de mogelijkheid om op locatie te conserveren én heeft daarnaast nog 3 overdekte straalcabines in Nederland.

  Conserveringswerkzaamheden Urkersluis
  Fietsbrug gereed
  Autobrug gereed

  www.sealteq.nl/werken-bij-sealteq