• Conserveren hoofddraagconstructie CS Amsterdam

 • Terug

  Onderhoud bruggen Gemeente Leeuwarden fase 2

 • Nadat Fase 1 van het onderhoudsplan is uitgevoerd en voltooid, is SealteQ gestart met Fase 2 met het onderhoud aan de beweegbare bruggen in Gemeente Leeuwarden. Het onderhoud zal plaats vinden aan de Hermes- en Eebrug. Door achterstallig onderhoud is de kwaliteit van de bruggen de laatste jaren achteruit gegaan en is het tijd voor levensduur verlengend onderhoud. Het onderhoud zal bestaan uit betonreparaties, herstel van verhardingsconstructies zijnde slijtlagen en conserveringswerkzaamheden.

  Hermesbrug

  Fase 2 van het onderhoud is gestart bij de Hermesbrug. Dit is de derde brug van totaal twaalf bruggen die SealteQ zal behandelen om de levensduur te verlengen. Het onderhoud zal bestaan uit het repareren van de aanbruggen en pijlerwanden. Als gevolg van achterstallig onderhoud zijn in zowel de aanbruggen als de pijlerwanden corrosie van de wapening ontstaan. Corrosie van de wapening heeft als gevolg dat het beton van binnen uit gaat scheuren. Het gevolg van scheuren in het beton is dat de draagkracht aanzienlijk reduceert. Om de scheuren te herstellen zal het probleem bij de kern moeten worden aangepakt. De wapening. Om de wapening te herstellen, zijn de betonschades afgeklopt, ingeslepen en uitgekapt tot achter de wapening. Vervolgens is de wapening aangestraald om de corrosie te verwijderen. De schades stofvrij gemaakt en is er, om het onderhoud te voltooien, een reparatiemortel aangebracht conform de BRL3201 norm.

  Eebrug

  De tweede brug die tijdens fase 2 door SealteQ is behandeld is de Eebrug. Het onderhoud bestaat uit het repareren van de bovenste laag van de randelementen. De reparatie is begonnen met het afkloppen, inslijpen en uitkappen tot achter de wapening. Hierna is de wapening aangestraald. Vervolgens zijn de betonbalken aan gestort. Tevens is de betonnen opsluiting van de achterhar vervangen. Tot slot zijn de traptreden van het bedienhuis worden hersteld met een injectievloeistof aangezien er in de traptreden scheurvorming was ontstaan.

  Nadat de bovengenoemde werkzaamheden volledig zijn voltooid zal SealteQ starten met Fase 3. Deze Fase bestaat uit onderhoudswerkzaamheden aan de 2e Kanaals- en Hoeksterpoortbrug.

  www.werkenbijsealteq.com