• Terug

  Asfaltonderhoud

  Asfaltonderhoud

  SealteQ kan asfaltonderhoud voor u verrichten om de levensduur van het asfalt te verlengen voor ieder infrastructureel vraagstuk. Dit gebeurt door het repareren van asfalt en/of scheurvulling in asfalt. Hiernaast kunnen wij middels asfaltonderhoud zorgdragen voor de verbetering van waterdichtheid van het asfalt op bruggen en viaducten. Dit doen wij door het aanbrengen van waterdichte membranen en gietasfalt of flexibele kantopsluitingen bij groot onderhoud of nieuwbouw. Tevens kan SealteQ langsnaden, tussen trottoirbanden, en asfalt afvullen met rubberbitumen. Ook verzorgen wij het aanbrengen van onder andere slijtlagen, flexigoten en samilagen.

  Bitumineuze voegvulling

  Wij hebben een Breining bitumenketel beschikbaar voor de voegvullingen. En verzorgen ook andere voorzieningen zoals schijnvoegen. De schijnvoeg kan bijvoorbeeld dienstdoen in situaties waarbij er sprake is van een overgang van verharding op een grondlichaam naar een verharding op een brugdek, duiker of tunnel. Omdat zettingen ter plaatse van dergelijke overgangen kunnen leiden tot ongecontroleerde scheurvorming in de verharding, wordt er veelal gekozen om de verharding ter plaatse van dergelijke overgangen in te zagen. De zaagsnede wordt gevuld met hete, bitumineuze voegvulling.

  Gerealiseerd asfaltonderhoud project

  Een mooi voorbeeld van asfaltonderhoud was de aanleg van de Uithoflijn in Utrecht. Het UMC Utrecht werd bij de aanleg van de Uithoflijn geconfronteerd met een groot probleem. Dit tracé in aanleg passeert de tunnel die de naastgelegen Energiecentrale verbindt met het ziekenhuis. Bij verwijderen van asfalt werd door de hoofdwapening van het dek van de tunnel gezaagd en daarnaast bleek dat er sprake was van forse chloride geïnitieerde wapeningscorrosie in een deel van het tunneldek. Naast de enorme risico’s voor schade aan deze levensader voor het ziekenhuis (naast de stroomvoorziening en verwarming ook medische gassen e.d.) was ook de grote tijdsdruk welke op het grote Uithoflijn project rustte en enorme uitdaging voor SealteQ West.

  Meer informatie of interesse in onze diensten?

   www.werkenbijsealteq.com