• Elastisch & waterdicht parkeerdaksysteem

 • Terug

  Chroom6 veilig verwijderen: SealteQ is specialist

  Chroom6, Open Monumentendag 2021

  In verflagen van constructies vindt men met regelmaat de stof Chroom6. Deze kan, als het vrijkomt door schuren of stralen, schadelijk zijn voor de gezondheid. SealteQ is specialist in het veilig verwijderen van Chroom6 verflagen. Zo voorkomen we risico’s voor mens en omgeving. 

  Veilig verwijderen van Chroom6 

  Chroom6 is het nieuwe asbest, zeggen we bij SealteQ wel eens. Het gebruik van de stof werd in 2017 verboden, nadat bleek dat het gezondheidsrisico’s meebracht. Zolang je de stof niet bewerkt is het niet gevaarlijk voor mens en milieu. Dat Chroom6 in verflagen op beton of staal zit kan dus geen kwaad voor de omgeving. Pas bij verwijdering ontstaan namelijk de risico’s. 

  Veiligheid staat voor ons boven alles. Om mens en omgeving zo min mogelijk risico te laten lopen, werkt SealteQ bij het verwijderen van Chroom6 houdende verflagen volgens de actueel geldende veiligheidsregels. In het zogenaamde beheersregime van Rijkswaterstaat, waaraan SealteQ als expert een bijdrage leverde, worden deze veiligheidseisen uitgebreid benoemd. Daarin staat onder andere dat huidige verfverwijderingstechnieken, zoals het gebruik van straalgrit en inductie, voldoen aan de eisen. Daarbij leven we wel de aanvullende regels van het beheersregime na. 

  Zo zijn de plekken waar SealteQ werkt aan het verwijderen van Chroom6 houdende verflagen altijd volledig afgeschermd. Op de verwijderingsplek plaatsen we een tent. We sluiten de plek hermetisch af – we controleren alle hoeken en kieren – zodat vrijgekomen deeltjes niet buiten de afgesloten plek komen. Onze medewerkers dragen te allen tijde beschermende pakken om zichzelf te beschermen tegen vrijgekomen stofdeeltjes. Zo dragen ze bijvoorbeeld handschoenen en een masker met luchtfilter. Het afval dat vrijkomt, vervoeren we veilig naar een erkend verwerker. Na afloop maken we verwijderingsplek volledig schoon. 

  Ruime ervaring met veilig verwijderen 

  SealteQ heeft in de loop der jaren ruime ervaring opgedaan met het veilig verwijderen van Chroom6 verflagen. Zo verwijderden we coatings op beton en verf van de vuurtorens van Vlieland en Scheveningen, de perronkappen van de stations van Leeuwarden en Groningen en verschillende tunnels en bruggen in Nederland. Daarnaast verwijderen we op meerdere plekken verflagen aan de zuidelijke ringweg in Groningen, in opdracht van Combinatie Herepoort.  

  Verschillende omstandigheden die vragen om maatwerk. Onze ervaringen delen we sinds het verbod op het gebruik van Chroom6 met onder andere Rijkswaterstaat. We testen met hen mee en voorzien ze van resultaten, die de basis vormen van het beheersregime. Daaruit blijkt steeds dat we Chroom6 houdende verflagen op conventionele wijze, met extra veiligheidseisen, kunnen verwijderen en dat dure, nieuw ontwikkelde verwijderingsmethoden niet nodig zijn. 

  Meer informatie over veilig verwijderen van Chroom6?

  Neem voor meer informatie contact op en vraag naar een van de Chroom6 specialisten van SealteQ, via info@sealteq.com of bel naar 0599-696 333. 

  Datum: |
  www.werkenbijsealteq.com