15 oktober 2021

Veiligheid is ons grootste goed

Het is een van onze zes kernwaarden: veiligheid. Ons grootste goed, zoals we bij SealteQ zeggen. Want zonder een veilige werkomgeving kunnen onze vakspecialisten hun werk niet uitvoeren. Zij zijn ons belangrijkste kapitaal en dat willen we beschermen. Maar wat doen we dan precies op het gebied van veiligheid? John Stenekes, onze veiligheidskundige, vertelt.

Veiligheid: een belangrijke kernwaarde

Om deze kernwaarde er nog maar eens bij te halen:

Veiligheid is ons grootste goed

Om mens en milieu te beschermen, werken we altijd volgens de geldende (veiligheids-)richtlijnen, investeren we in optimale beschermingsmaatregelen en werken we onder veiligheids- en milieucertificeringsregelingen. Iedereen bij SealteQ Group heeft te allen tijde de juiste certificering. We spreken elkaar, partners en opdrachtgevers aan op onveilig gedrag.

Het werk dat we bij SealteQ doen is mensenwerk, vertelt Stenekes. Onze vakmensen werken met materialen die bij verkeerd gebruik schadelijk kunnen zijn. ,,Om hun gezondheid en veiligheid te borgen, zorgen we voor naleving van de regels en geven we handvatten, instructie en ondersteuning.” Zo zijn we continu bezig om van elkaar te leren en nog beter te worden, want voor veiligheid is iedereen – onze specialisten, onze partners en onze opdrachtgevers – verantwoordelijk.

We voldoen uiteraard aan alle geldende wetgeving en certificering: ISO14001, ISO9001, de CO2-ladder en VCA. ,,Maar nog belangrijker”, zegt onze veiligheidsmanager, ,,onze collega’s moeten vooral ’s avonds weer gezond naar huis. Zij zijn ons kapitaal.” En dat doen we met elkaar.

Veiligheid staat altijd voorop

SealteQ werkt bovendien voor opdrachtgevers en met partners aan projecten waar voldoen aan veiligheidseisen – terecht – een onontkoombare standaard is. Een standaard die naadloos aansluit bij de waarden die wij belangrijk vinden.

,,De markt vraagt – net als wij – om veilig en milieuvriendelijk werken, zodat mensen in de basis op een veilige manier aan het werk zijn en het werk de omgeving niet schaadt. Zo zorgen we ervoor dat de certificaten die aantonen dat SealteQ veilig voor mens en milieu werkt, te allen tijde op orde zijn”, vertelt Stenekes. Audits zijn daar een onderdeel van. Zowel intern, die we zelf uitvoeren, als extern, waarvoor we gecertificeerde, onafhankelijke experts inschakelen.

Bovendien schuift Stenekes regelmatig aan als expert bij klanten van SealteQ. Hij adviseert ze dan over keuzes op het gebied van veiligheid en uitvoering. ,,Het werk wat we doen is handwerk en daardoor vaak zwaar. Dat vergt een goed veiligheidsplan.” Bovendien testen we heel actief testen met innovatieve gereedschappen en hulpmiddelen om het werk te verlichten. Een exoskelet, bijvoorbeeld.

,,We zijn continu in contact met partners en opdrachtgevers om aan te geven wat de randvoorwaarden zijn om het werk voor onze medewerkers en de omgeving goed en veilig uit te voeren”, vertelt Stenekes.

Bijscholing van vakspecialisten

Hoe houd je in een bedrijf van bijna 250 medewerkers iedereen op de hoogte van de laatste veiligheidsrichtlijnen? En hoe zorg je dat alle processen in het werk waarin veiligheid een rol speelt gestroomlijnd blijven lopen? Ook dat is onderdeel van de rol van onze veiligheidsmanager. Stenekes: ,,We proberen ervoor te zorgen dat we de kennis in huis hebben die nodig is om veilig aan het werk te kunnen. En dat de voorwaarden die in opdrachten worden geschept worden uitgevoerd.”

Wettelijk gezien zijn we verplicht om onze medewerkers regelmatig voor te lichten over de veiligheidseisen voor hun werkzaamheden. Dat doen we via onze eigen personeelsapp. Alle medewerkers van SealteQ – van onze magazijnmedewerkers tot onze directie – hebben altijd toegang tot onze personeelsapp. We ontwikkelden onze eigen toolboxen, waarin iedere maand een onderwerp aan bod komt dat te maken heeft met onder meer veiligheid, gezondheid en milieu. ,,Luchtig en praktisch, met vakinhoudelijke handvatten, die iedereen op zijn eigen tempo kan doorlopen”, vertelt Stenekes. Aan het eind volgt een vragenlijst.

Niet alleen mensen die het werk uitvoeren, maar ook directie en projectleiders zijn bij SealteQ op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Voor hen geldt ook dat zij iedere maand de toolbox naar behoren moeten doorlopen. Zo houden we elkaar dus scherp, vertelt onze veiligheidsmanager. ,,We proberen niet met de vingers te wijzen, maar om bewustwording te creëren en vooral van en met elkaar te blijven leren.” Want veiligheid is ons grootste goed. Zo houden we samen iedereen gezond.

Benieuwd hoe wij u verder kunnen helpen met uw project?

© Copyright SealteQ 2024 Gebouwd door Saam' Marketing uit Groningen