15 februari 2024

SealteQ Group vindt partner in Quadrum Capital

Stadskanaal/Almelo – SealteQ Group en investeringsmaatschappij Quadrum Capital bundelen hun krachten. SealteQ is gespecialiseerd in het beschermen, versterken en onderhouden van beton- en staalconstructies. De samenwerking heeft als doel om de sterke groei van de afgelopen jaren te continueren.

Onder leiding van Martin van der Leest en Robert Lunenborg vierde SealteQ, voorheen bekend als Frans Nooren, afgelopen jaar haar 50-jarig jubileum. In deze periode is het bedrijf uitgegroeid tot een toonaangevende speler op het gebied van beton- en staalconservering. Met circa 250 vakspecialisten en zeven vestigingen worden door zowel heel Nederland als in het buitenland hoogwaardige en innovatieve oplossingen geboden voor vraagstukken uit de technische onderhoudsmarkt. SealteQ is actief in diverse sectoren, waaronder infrastructuur, energie, industrie, civiele techniek en de woning- en utiliteitsbouw.

Na de voorgenomen participatie zullen Martin van der Leest en Robert Lunenborg samen met Peter Westra de directie van SealteQ vormen. Tezamen met Quadrum zal verder worden ingespeeld op uitdagingen op het gebied van funderingsherstel en op de achterstanden bij het onderhoud en levensduurverlenging van cruciale infrastructuur. Het uitbouwen van het netwerk en het toevoegen van specialistische kennis zullen hierbij belangrijke strategische speerpunten zijn.

“Quadrum is voor ons de perfecte partner om deze groeiambities te realiseren. Het op eigen kracht reeds opgebouwd platform, in de gespecialiseerde onderhoudsmarkt, kan door dit partnership verder stabiel uitgebouwd worden zowel nationaal als internationaal. Hiermee maakt het een meer solide stap ter continuering van de groei van SealteQ, waarbij in de samenwerking met Quadrum het creatieve ondernemerschap op de identieke wijze wordt onderschreven. Dit geeft vertrouwen in een markt die ons voortdurend uitdaagt”, aldus Martin van der Leest.

Hedzer Wester, Investment Manager bij Quadrum Capital: “De mate van vakmanschap, innovatiekracht en ondernemerschap in de onderneming zijn indrukwekkend en hebben ervoor gezorgd dat SealteQ marktleider is geworden haar vakgebied. We kijken ernaar uit om het bedrijf te ondersteunen in haar groeiambities en samen Martin, Robert, Peter en de rest van het SealteQ team de volgende stappen te zetten.”

Financiële details van de transactie worden niet bekend gemaakt. De transactie is onder voorbehoud van goedkeuring van de Autoriteit Consument & Markt.

Over SealteQ SealteQ beschermt en behoudt civieltechnische, infrastructurele en industriële bouwwerken evenals vastgoed objecten in de woningbouw- en utiliteitssector. Met een Nederlandse focus maar met een wereldwijde blik verlengt SealteQ de levensduur van beton- en staalconstructies. Dit doen ze door innovatieve maatwerkoplossingen te bieden met als doel de constructies te beschermen tegen invloeden van buitenaf. Zo worden ze behouden voor de toekomst.

Meer informatie: https://www.sealteq.nl/

Over Quadrum Capital Als onafhankelijke investeringsmaatschappij ondersteunt Quadrum Capital bedrijven uit het mid-market segment bij het gestructureerd en verantwoord realiseren van hun groeiambities. De ondernemersmentaliteit, sterkte betrokkenheid en de inbreng van hoogwaardige managementervaring, netwerk en financiële slagkracht vormen de basis. Met kantoren in Almelo en Woerden wordt Quadrum gekenmerkt door een sterke regionale verankering en no-nonsense mentaliteit. De investering in SealteQ zal plaatsvinden vanuit Quadrum Investment Fund IV.

Meer informatie: https://www.quadrum-capital.nl/

English below

SealteQ Group finds partner in Quadrum Capital

Stadskanaal/Almelo – SealteQ Group and investment company Quadrum Capital join forces. SealteQ specializes in protecting, strengthening and maintaining concrete and steel structures. The partnership aims to continue SealteQ’s strong growth of recent years.

SealteQ, formerly known as Frans Nooren and currently led by Martin van der Leest and Robert Lunenborg celebrated its 50th anniversary last year. During this period, the company has grown into a leading player in the field of concrete and steel preservation. With approximately 250 specialists and seven offices, high-quality and innovative solutions are provided for technical maintenance challenges both in the Netherlands and abroad. SealteQ operates in various sectors, including infrastructure, energy, industry, civil engineering and residential and commercial construction.

Following the intended participation, the board of SealteQ will exist of Martin van der Leest, Robert Lunenborg and Peter Westra. Together with Quadrum, they will respond to the current challenges in the field of foundation repair and the backlog in maintenance and life extension of crucial infrastructure. The expansion of its geographic presence and the addition of specialistic expertise will be important strategic pillars.

“Quadrum is the perfect partner for us to realize these growth ambitions. Our independently established platform in the specialized maintenance market can be further expanded through this partnership, both domestically and internationally. This partnership represents a solid step to continue the growth of SealteQ. In the partnership with Quadrum, creative entrepreneurship is endorsed in an identical way. This gives confidence in a market that is constantly challenging us,” said Martin van der Leest.

Hedzer Wester, Investment Manager at Quadrum Capital: “The level of craftmanship, innovativeness and entrepreneurship within the company is impressive and have made SealteQ a market leader. We look forward to supporting the company in its growth ambitions and working with Martin, Robert, Peter and the rest of the SealteQ team to take the next steps.”

Financial details of the transaction will not be disclosed. The transaction is subject to approval of the Consumer & Market Authority.

About SealteQ SealteQ protects and preserves civil engineering, infrastructure and industrial structures as well as real estate objects in the residential and utility sectors. With a Dutch focus but with a global perspective, SealteQ extends the life of concrete and steel structures. They achieve this by providing innovative customized solutions with the aim of protecting the structures against external influences. In this way, they are preserved for the future. For more information, go to https://www.sealteq.nl/

About Quadrum Capital Quadrum Capital is an independent investment company that helps businesses in the mid-market segment in a responsible way with the realization of their growth ambitions. Quadrum Capital has offices in Almelo and Woerden and is characterized by its entrepreneurial spirit, a strong regional presence, close involvement with its clients, and a no-nonsense mentality. For more information, go to  www.quadrum-capital.nl

 

 

 

Benieuwd hoe wij u verder kunnen helpen met uw project?

© Copyright SealteQ 2024 Gebouwd door Saam' Marketing uit Groningen