20 januari 2016

QuakeShield ontvangt toekenning Nieuwbouw-innovatieregeling NAM – QuakeShield

Oplossing voor bevingsbestendig bouwen

Gisteren presenteerden 10 partijen na een intensieve voorselectie – er zijn maar liefst 4000 ideeën ingediend – hun innovatieve oplossingen voor bevingsbestendig bouwen aan de jury van de Nieuwbouw-innovatieregeling. Ook QuakeShield, een oplossing die is ontwikkeld door Oosterhof Holman, SealteQ, TU Delft en TU Eindhoven, was uitgenodigd om te komen pitchen. En met resultaat: samen met 7 andere partijen ontving QuakeShield een toekenning van NAM, verstrekt binnen de Nieuwbouw-innovatieregeling. Met het bedrag van € 30.000,- kan de innovatie verder worden doorontwikkeld.

NAM ontwikkelde de Nieuwbouw-innovatieregeling in nauwe samenwerking met de Gemeente Loppersum, Economic Board Groningen en het EPI-Kenniscentrum. De regeling richt zich op ondernemers, ontwerpers en aandragers van innovatieve oplossingen voor bevingsbestendig bouwen van woningen in Noordoost-Groningen, waardoor een grote variatie aan innovatieve technieken in aardbevingsbestendiger bouwen kan worden gerealiseerd. De regeling vergroot het perspectief voor de regio. De Economic Board Groningen stelt kennis (bedrijfsplannen, financiering) beschikbaar, het EPI-kenniscentrum kan toegepast onderzoek helpen uitvoeren en opgedane kennis verder verspreiden, de gemeente Loppersum draagt bij in de vorm van een locatie voor innovatief bouwen. NAM verzorgt de financiering en coördineert de uitvoering van deze nieuwe, doorlopende regeling voor nieuwbouw. Naast nieuwbouw is het een uitdaging om bestaande gebouwen veiliger te maken. Daarom kijken NAM en ondernemers ook actief of concepten uit de ontwerpconsultatie toepasbaar zijn voor zowel bestaande bouw als nieuw te bouwen woningen.

Doorontwikkeling QuakeShield
De ontwikkelaars van QuakeShield gaan het bedrag gebruiken om de ideeën voor toepassing in de nieuwbouw verder uit te werken en hiervoor de nodige proeven uit te voeren. Dit omdat het concept al in vergaand stadium is uitgewerkt voor bestaande bouw en zelfs al is toegepast. Maar de verwachting is dat het QuakeShield concept direct kan worden geïntegreerd in het conventionele opmetselproces van nieuwbouw. Hierdoor worden woningen bevingsbestendig gebouwd.

Benieuwd hoe wij u verder kunnen helpen met uw project?

© Copyright SealteQ 2024 Gebouwd door Saam' Marketing uit Groningen