Kelderafdichting Friesland

Kelderafdichting Friesland

Kelderafdichting Friesland

Kelderafdichting Friesland – SealteQ Heerenveen

SealteQ heeft in de loop der jaren verschillende projecten uitgevoerd in de provincie Friesland. Kelderafdichting in Friesland is veelal toegepast op ondergrondse bouwelementen, souterrains en kelders om vocht tegen te gaan.

Een groot aantal projecten hebben betrekking tot het curatief en preventief tegen gaan van vocht door middel van geavanceerde technieken en hoogwaardige producten. Zowel bescherming vanaf de buitenzijde als van binnenuit kan door SealteQ worden gerealiseerd.

Friese opdrachtgevers

In de loop der jaren heeft SealteQ een aardig klantenbestand in de provincie Friesland opgebouwd met opdrachtgevers zoals: Provincie Friesland, Rijkswaterstaat, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Gorredijk, Gemeente Súdwest Fryslán, Aannemers, Woningcorporaties, Verenigingen van Eigenaren, Schoolgemeenschappen, Vastgoedbeheerders, Provinciaal Waterstaat, Waterschap Friesland (Wetterskip Fryslân) en architecten.

Projecten – Kelderafdichting in Friesland

Al ruim 45 jaar behoort het afdichten van kelders vanaf zowel de buitenzijde als van binnenuit tot onze dagelijkse werkzaamheden. Soms is bescherming vanaf de buitenzijde niet (meer) mogelijk of onwenselijk. In dat geval hebben wij verschillende methoden voorhanden om afdichting van binnenuit te realiseren. Hieronder vallen onder meer injectiemethodes en afdichtingssystemen. Deze bestaan uit meerdere aan te brengen afdichtingslagen voor een optimaal resultaat.

Mogelijkheden

De diensten die SealteQ in Friesland uitvoert tegen het indringen van vocht zijn:

Kwaliteit en duurzaamheid

Met uiteenlopende opdrachtgevers zowel nationaal als internationaal is kwaliteit hét sleutelwoord in onze productie. Hiermee zijn onze opdrachtgevers ervan verzekerd dat hun opdrachten conform de onderstaande kwaliteitseisen worden uitgevoerd.

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • VCA Petrochemie – SealteQ Group
  • KOMO BRL 3201 procescertificaat

Naast de procescontroles door onze interne kwaliteitsdienst worden wij bij het behouden en onderhouden van deze regelgeving zeer regelmatig gecontroleerd en geaudit door externe certificerende instellingen. Bij SealteQ gaan we een stap verder dan waartoe overheidsinstellingen en de wet ons verplichten. Een bewuste keuze, vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, is onder meer het nastreven van een duurzame aanpak en duurzame alternatieven. Samen met onze opdrachtgevers zoeken naar een optimale balans tussen economische overwegingen (TCO: Total Cost of Ownership) en maatschappelijke belangen is een speerpunt in onze dienstverlening.

Benieuwd hoe wij u verder kunnen helpen met uw project?

© Copyright SealteQ 2024 Gebouwd door Saam' Marketing uit Groningen