25 april 2014

Ivacon is 40 jaar jong

Op 1 april 2014 vierde Ivacon van de SealteQ Group uit Lijnden zijn 40-jarig bestaan. Een belangrijke mijlpaal, ook voor de SealteQ Group waarin Frans Nooren een nagenoeg gelijke ervaringsperiode heeft. Frans Nooren vierde zijn 40-jarig bestaan namelijk in 2013.

De SealteQ Group is verheugd over zoveel ervaring in de groep. Ervaring heeft Ivacon en daarmee de SealteQ Group een schat aan gegevens en routine gebracht. Dat impliceert een snelle en professionele indicatie van de aangeboden werkzaamheden. Het garandeert zeker een effectieve en efficiënte uitvoering en daarnaast zijn wij er van overtuigd dat een goede communicatie met alle betrokken partijen van vitaal belang is.

Rob Braaksma is vanaf 1986 werkzaam bij Ivacon. De naam Ivacon komt voort uit I njecteren VA n CON structies en is opgericht in 1974. Met zoveel dienstjaren valt er ook altijd veel te vertellen.

Rob Braaksma heeft in het verleden via de baggerindustrie in Saoedi Arabië gewerkt en kwam uiteindelijk via een werk bij de Oosterschelde stormvloedkering in aanraking met onderwater betonreparaties. Uiteindelijk was hij voor zijn komst naar Ivacon nog werkzaam als uitvoerder bij Vermeer Grond & Wegen.

Op de vraag welke projecten hij bijzonder heeft gevonden tijdens zijn dienstjaren bij Ivacon, komen er legio voorbeelden. Dat loopt uiteen van NS spoorviaducten tot werkzaamheden voor VVE’s.

Die voorbeelden hebben met name te maken met de complexe problemen die zich voordeden op constructief gebied en met betrekking tot de omgeving. De uitdaging zat hem vaak in de speciale technieken, of maatregelen die toegepast moesten worden.

Rob Braaksma ziet toekomst in veel meer samenwerking en benoemt daarbij de VBR en het Betonplatform. Hij vindt dat de partijen meer betrokken moeten zijn bij de problematiek inzake betonreparatie.

Zijn voorliefde voor kwaliteit wordt zichtbaar als hij zich uitspreekt over het door ontwikkelen van producten, die ervoor zorgen dat de verduurzaming van beton gestalte krijgt. Daartoe dient er volgens Rob Braaksma niet alleen een op maat geschreven bestek of aanvraag komen. Ook is het van belang dat er niet alleen naar de laagste prijs wordt gekeken.

De innovatie voor de betonreparatietak zit met name in de producten die de leveranciers op de markt brengen. De creativiteit voor het oplossen van betonproblemen op een kwalitatief verantwoorde manier ligt echter bij de applicatie. Dat is uiteindelijk bepalend voor de kwaliteit van het eindproduct.

Ivacon heeft voor samenwerking met de SealteQ Group gekozen, omdat de SealteQ Group duidelijk is met betrekking tot zijn landelijke ambities. Ivacon zocht naar schaalvergroting.

Voor het meeschrijven met grote en landelijke werken is de grootte van de SealteQ Group een sterk argument. De landelijke dekking en kostenbesparende gevolgen van het schaalvoordeel, de samenwerking bij grote projecten en de stabiele uitstraling van de SealteQ Group rechtvaardigen de keuze van Ivacon.

De SealteQ Group feliciteert Ivacon met zijn keuze en zijn 40 jarig bestaan.

Benieuwd hoe wij u verder kunnen helpen met uw project?

© Copyright SealteQ 2024 Gebouwd door Saam' Marketing uit Groningen