Een eigen innovatieteam: kijken met een andere bril

In 2019 won SealteQ het MKB!dee, met het plan voor een digitale inwerkmodule voor nieuwe collega’s en een heuse SealteQ Escape Room. Daar bleef het niet bij. We ontwikkelden ook ons eigen innovatieteam. Collega’s gingen aan de slag met actuele vraagstukken van ons bedrijf. Wat leverde dat op?

Innovatieteam: verbinding met de buitenwereld

Net als voor veel bedrijven in de technieksector is het vinden van personeel voor SealteQ een uitdaging. ,,De vraag is groter dan het aanbod en de sector is niet populair bij jongeren’’, vertelt Gerthé Klaassens, directeur bedrijfsvoering en initiatiefnemer van MKB!dee All in the Game.

,,Mensen aannemen is dus niet gemakkelijk. Maar binden en behouden voor SealteQ bleek uiteindelijk een nog belangrijkere component. Als we nieuwe collega’s vonden, stroomde er ook een deel weer uit.’’ Het inwerktraject met gamification – het toevoegen van spelelementen – en op eigen tempo de modules doorlopen bleek een oplossing.

Maar daarmee werd slechts een deel van het probleem opgelost. Want hoe zorg je voor verbinding tussen je bedrijf en jongeren? Hoe groter die is, hoe groter de kans dat zij uiteindelijk kiezen voor een opleiding of baan bij SealteQ. Zo wordt het aanbod van gekwalificeerd personeel vanzelf groter. Bij dat vraagstuk kregen we hulp van Up to Us.

,,De vraag die we bij Up to Us neerlegden: hoe zorgen we ervoor als organisatie dat we beter aangesloten op de jonge buitenwereld en fris en onderzoekend blijven?’’, vertelt Klaassens. ,,Zo kwamen we gezamenlijk op een innovatieteam. Door een onderzoekende bril te leren dragen, proberen we die aansluiting te houden. Wat is er te leren van jongeren zelf, de arbeidsmarkt en van andere bedrijven?’’ Zo ontstonden een aantal innovatieve oplossingen.

Een onderzoekende bril

,,Als je bezig gaat met een vraagstuk, dan geloven wij dat je dat altijd moet doen met degenen om en over wie het gaat. Daar worden oplossingen beter van’’, vertelt Marloes Dekker van Up to Us. ,,Dat klinkt misschien als een open deur, maar is nog lang niet overal vanzelfsprekend.’’

,,We hebben met het innovatieteam geprobeerd om de verbinding te versterken met de plekken waar SealteQ werknemers vindt. Door in gesprek te gaan met jonge werknemers, bijvoorbeeld, en met studenten.’’ Wat houdt de jongere van nu bezig? En wat betekent dat dan voor SealteQ? Wat vinden zij belangrijk in een baan?

Het innovatieteam kwam daardoor met een aantal oplossingen die SealteQ wellicht anders niet had gevonden, vertelt Gerthé Klaassens. ,,Juist door die onderzoekende bril werkten we niet vanuit potentieel oude aannames.’’ Zo ontdekten we bijvoorbeeld waarom nieuwe medewerkers soms op korte termijn weer vertrokken. Met oorzaken daarvan gingen leden van het innovatieteam aan de slag, om uitstroom in de toekomst te beperken of zelfs voorkomen.

Het innovatieteam is een nieuwe manier van werken

,,Wie innovaties wil ontwikkelen in een bedrijf, heeft daar onder meer een bepaalde houding voor nodig’’, legt Dekker uit. ,,Dat je durft te experimenteren, je kunt aanpassen aan omstandigheden en dus flexibel bent. Ineens doe je iets heel anders dan je dagelijkse werk: je bedenkt een innovatieve oplossing én hoe je die kunt implementeren in het bedrijf.’’ En als organisatie moet je daar ruimte voor geven, stelt Dekker. ,,Dat is echt voorwaardelijk. Als je als bedrijf die voorwaarden niet schept, kom je niet verder met je onderzoekende houding.’’

De methode die Up to Us daarvoor gebruikte, is de VOORT-methode. ,,Een innovatie methode waar je als team de stappen doorloopt om van een goede gezamenlijke verkenning van het vraagstuk naar het bedenken van oplossingen te gaan. En vervolgens kiest welke van deze oplossingen je ook daadwerkelijk gaat doen’’, aldus Dekker.

Voor SealteQ was de ontwikkeling van het innovatieteam het begin van een nieuwe manier van werken. Één waarbij zowel medewerkers uit alle facetten en locaties van SealteQ als de potentiële doelgroep worden betrokken. Die dus leidt tot innovatieve oplossingen, omdat er onder andere nog meer met elkaar wordt samengewerkt én we beter op de hoogte zijn van de uitdagingen op onze verschillende vestigingen en de wereld om ons heen.

Het innovatietraject met Up to Us is inmiddels afgerond. Met veel succes, mogen we wel zeggen. ,,De ambitie is dat er een innovatieteam van SealteQ blijft dat met verschillende vraagstukken aan de slag gaat’’, vertelt Klaassens. Hoe dit vast onderdeel van onze organisatie wordt, onderzoeken we op moment van schrijven.

Benieuwd hoe wij u verder kunnen helpen met uw project?

© Copyright SealteQ 2024 Gebouwd door Saam' Marketing uit Groningen