17 januari 2020

Businessplan SealteQ SLS

In Nederland zijn naar schatting 150.000 op staal gefundeerde woningen waar verzakkingsproblematiek aanwezig is en dus funderingsherstel voorzien wordt. De fundering van dit soort huizen kan met injectietechnieken gestabiliseerd worden en indien mogelijk gelift. Naast de woningen met verzakkingsproblematiek zijn er ook verzakkingen in de infrastructuur, industrie en verzakkingen ten gevolge van aardbevingen en/of grondwaterfluctuaties.

SealteQ wil graag op deze vraag inspelen en hiertoe haar diensten en producten uitbreiden met een assortiment aan nieuwe injectieproducten, voor de Nederlandse en Duitse markt. Dit zal betekenen dat SealteQ naast reparatie van de ontstane schade door verzakkingen ook het liften van de constructie en stabiliseren van de grondpakketten mogelijk zal aanbieden als één pakket.

Libouwko is gevraagd een businessplan op te stellen op basis waarvan SealteQ kan besluiten of zij gaat investeren in een nieuwe dienstverlening op het gebied van injectieproducten gericht op het stabiliseren van grondpakketten en het liften van vloeren en fundaties en/of verzakkingen.

Op basis van de positieve uitkomst van het businessplan heeft SealteQ ervoor gekozen om een test te doen. SealteQ heeft een succesvolle lift gerealiseerd van 17 cm van een betonnen vloer.

Benieuwd hoe wij u verder kunnen helpen met uw project?

© Copyright SealteQ 2024 Gebouwd door Saam' Marketing uit Groningen