• Conserveren hoofddraagconstructie CS Amsterdam

 • Terug

  Betonrenovatie verdiepingsvloer parkeergarage Rotterdam

  SealteQ West is vanaf begin dit jaar bezig met de uitvoering van een omvangrijk project. Het gaat om betonrenovatie aan een verdiepingsvloer in een parkeergarage. De parkeergarage is gelegen in hartje Rotterdam. De vloer heeft een oppervlakte van bijna 14.500 m2.

  De uitvoering van het project doen we samen met hoofdaannemer Strukton Worksphere b.v.. Het oorspronkelijke doel van de renovatie is om de brandwerendheid in de garage te vergoten en aanwezige betonschade te herstellen.

  Expert in betonrenovatie

  De voorbereidende werkzaamheden van SealteQ waren al in 2017 gestart. Door SealteQ zijn diverse onderzoeken uitgevoerd en zijn in het voorstadium al onderhoudsadviezen uitgebracht.

  SealteQ bereidt haar werk altijd nauwkeurig voor en maakt zich de materie van het project eigen. Hierdoor konden we na constatering van de nieuwe constructieve schades ook adequaat handelen. Als kennispartner en volledig gecertificeerde bedrijf in betonrenovatie profileren we ons door het voortouw te nemen. Zelf onderzoek doen en hierin een adviesrol te pakken is voor SealteQ standaard.

  Uitsluiten risico’s

  Om risico’s volledig uit te sluiten en de juiste maatregelen vanuit de BRL 3201-deel 2 te kunnen nemen, is door SealteQ voorgesteld om een aanvullend constructief onderzoek uit te laten voeren op de verdiepingsvloer. Adviesbureau ir. J.G. Hageman B.V. is hiervoor in overleg met partijen ingeschakeld.

  Aan de hand van de constructieve beschouwing van Adviesbureau Hageman kon een goed herstelplan voor de constructieve schades opgesteld worden. De totaalaanpak van de betonschade, de maatregelen voor de duurzaamheid en de brandbescherming tezamen met de reguliere voorbereidende werkzaamheden zijn in het herstel- en projectveiligheidsplan beschreven.

  Aanwezige schade voor het stralen
  Constructieve schade

  En… aan de slag

  Zoals eerder benoemd omvat de betonrenovatie een vloeroppervlakte van bijna 14.500 m2. Om het werk zo veilig en efficiënt mogelijk aan te pakken, zijn de werkzaamheden opgedeeld in 6 fases.

  Het per fase afplakken en compartimenteren is noodzakelijk om de installaties en omliggende bouwdelen te beschermen.

  Afplakken en compartimenteren van bouwdelen
  Afplakken en compartimenteren van bouwdelen

  Daarna wordt de ondergrond geheel kaal gestraald. Schades opnemen gaat immers beter op een kale ondergrond. Kleine schades worden vervolgens uitgehakt en hersteld. Grote constructieve schades worden onderstempeld. De stempels zorgen ervoor dat de vloer niet instort en er veilig gesaneerd kan worden. Het herstellen van de grote schades neemt meer tijd in beslag. Er moet vaak nieuwe wapening worden aangebracht en in delen, met een constructieve spuitbeton, worden gereprofileerd. Voor het herstel en uitharden per sectie worden 2 weken gerekend.

  Onderstempeling in gebieden met grote constructieve schades
  Onderstempeling in gebieden met grote constructieve schades

  Na het herstel wordt er een carbonatatie remmende beschermlaag aangebracht. Dit is om de duurzaamheid van de constructie te vergroten.

  Carbowat?? In beton zit zogenaamde ‘vrije kalk’ wat zorgt voor de bescherming (passivering) van het betonstaal. Door een reactie met CO2 (kooldioxide) wordt de aanwezige kalk omgezet naar kalksteen. Dit proces heet carbonatatie, in feite de verzuring van het beton. Bij ernstige carbonatatie wordt het betonstaal dan niet meer beschermd en kan er corrosie van de wapening optreden.

  Aanbrengen van de mortel wordt uitgevoerd middels de natte spuitmethode. Voordelen hiervan zijn: het kan profielvolgend worden aangebracht, grote dichtheid van beton, goede aanhechting aan de ondergrond na het stralen, veel minder rebound (afval) en stofvorming dan bij de droge methode  en een sterke remming van het carbonatatieproces (de indringing van CO2) door het hoge cementgehalte.

  Aanbrengen cementgebonden mortel
  Opstelplaats spuitbeton pomp 1

  Na het aanbrengen van deze extra beschermlaag wordt er een lichte en brandwerende mortel aangebracht. Ook deze wordt door middel van spuiten aangebracht en zal de brandwerendheid van de betonconstructie vergroten met 60 minuten.

  Hoe nu verder?

  Van de 6 fases heeft SealteQ op dit moment 3 fases succesvol afgerond met de eerste spuitlaag. Fase 4 is inmiddels gestart. De oplevering van de werkzaamheden wordt eind november 2020 verwacht. Tot op heden liggen we vóór op schema. Dit komt mede door de juiste voorbereiding en een prettige samenwerking met Strukton Worksphere b.v..

  Datum: |
  www.werkenbijsealteq.com