16 april 2014

Bernard Wientjes VNO-NCW bezoekt de SealteQ Group

Op 17 april bracht een delegatie van de VNO-NCW een bezoek aan de SealteQ Group vestiging in Stadskanaal. De delegatie stond onder leiding van de heer Bernard Wientjes. Om 13.15 uur werden ze ontvangen door Martin van der Leest en Robert Lunenborg in het recent nieuw opgeleverd hoofdkantoor aan de Tinnegieter in Stadskanaal.

De heer Wientjes werd vergezeld door de heren Bert van der Haar, de voorzitter van VNO-NCW Noord, de heer Lambert Zwiers, directeur en de heer Jan-Willem Lobeek die senior manager is.

Daarnaast was de delegatie aangevuld met de manager PR & Communicatie Lex Kloosterman en de regio coördinator, mevrouw Karin Kuiper.

Tijdens een bijeenkomst in de Boardroom van de SealteQ Group werd de delegatie toegesproken door Martin van der Leest. Hij informeerde de delegatie door middel van een presentatie over de diversiteit van de SealteQ Group en verduidelijkte dat aan de hand van diverse gerealiseerde projectvoorbeelden. Ook werd duidelijk dat de SealteQ Group zich breed met innovatie bezig houdt. Naast het aanhalen van spraakmakende nieuwe ontwikkelingen, werd uitgebreid aandacht besteed aan het collectief Bevingsbestendig Bouwen, waarin de SealteQ Group, naast aannemersbedrijf Van Wijnen en infrastructureel specialist Oosterhof Holman, een belangrijke regierol speelt.

Er volgde een toelichting op de activiteiten die dit collectief onderneemt in het, door aardbevingen getroffen, noordoostelijk gedeelte van de provincie Groningen. De oplossingen die zijn aangedragen laten zien dat er wordt nagedacht over de problematiek en de daaruit voortvloeiende consequentie voor de regio. Het is een mooi voorbeeld van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in het gebied en het laat tevens zien dat ook het bedrijfsleven maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt in deze voor noordoost Groningen zo belangrijke ontwikkeling.

Het bezoek werd rond 15.00 uur afgesloten waarna de delegatie vertrok naar de algemene ledenvergadering op het landgoed Nooitgedacht.

De heer Wientjes was vol lof over de proactieve wijze waarop het noordelijk bedrijfsleven en in het bijzonder de SealteQ Group acteert omtrent de actuele ontwikkelingen.

Martin van der Leest was zeer vereerd dat deze delegatie de nodige tijd had gereserveerd om kennis te nemen van ondernemerschap in algemeen. Het op waarde inschatten van kansen, een heldere visie op de toekomst en de zelfredzaamheid die kwalitatief ondernemerschap kenmerken zijn aangetoond tijdens het bezoek van de delegatie.

Benieuwd hoe wij u verder kunnen helpen met uw project?

© Copyright SealteQ 2024 Gebouwd door Saam' Marketing uit Groningen