4 december 2019

SealteQ trotse winnaar van MKB!dee

Dinsdag 2 december heeft staatssecretaris Mona Keijzer van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag het startschot gegeven voor 47 projecten voor een leven lang ontwikkelen. SealteQ ontvangt deze subsidie als steun in de rug om technische collega’s te werven, op te leiden en aan ons bedrijf te verbinden met inzet van innovatieve middelen.

Het !dee

Als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt heeft SealteQ grote moeite met het vinden van voldoende gekwalificeerd technisch personeel. We gaan in dit project aan de slag met de ontwikkeling van een online social tool en E-recruitment. Met behulp van een selectiegame onderzoeken we de capaciteiten van potentiële medewerkers en vertalen we deze naar een persoonlijk ontwikkelingsplan met aandacht voor de ontwikkelingsmogelijkheden. Met de inzet van gaming en gamification willen we de motivatie voor leren vergroten en eerdere negatieve leerervaringen met onderwijs ombuigen naar positieve leerervaringen. Deze manier van opleiden zorgt er voor dat medewerkers eerder inzetbaar zijn op de werkplek doordat het opleiden taakgericht wordt ingericht.

Leven Lang Ontwikkelen

MKB!dee is een subsidieregeling van de overheid die ondernemers uitdaagt slimme oplossingen te bedenken voor het tekort aan personeel. Onderdeel van het grote programma Leven Lang Ontwikkelen (LLO) van de ministeries van OCW, SZW en EZK. MKB!dee is bedoeld om ondernemers te prikkelen werkende oplossingen te bedenken voor de belemmeringen en problemen waar ze zelf in de praktijk tegenaan lopen.

Benieuwd hoe wij u verder kunnen helpen met uw project?

© Copyright SealteQ 2024 Gebouwd door Saam' Marketing uit Groningen