• Revitalisatie radiotelescoop Dwingeloo

 • Terug

  Missie en visie

  Het verlengen van de levensduur van beton- en staalconstructies door innovatieve maatwerkoplossingen 

  Dat is wat SealteQ Group doet. Om onze missie te realiseren gaan we altijd uit van de volgende zes kernwaarden:  

  Bij ons werken de beste vakspecialisten 

  We maken gebruik van professionele middelen en werken met de beste mensen die er zijn. We passen de nieuwste, bewezen technieken en systemen toe om beton- en staalconstructies zo optimaal mogelijk te beschermen tegen invloeden van buitenaf en deze te behouden voor de toekomst. Om dit te kunnen blijven doen, gaat er veel aandacht uit naar het opleiden van onze medewerkers.  

  Veiligheid is ons grootste goed 

  Om mens en milieu te beschermen, werken we altijd volgens de geldende (veiligheids-)richtlijnen, investeren we in optimale beschermingsmaatregelen en werken we onder veiligheids- en milieucertificeringsregelingen. Iedereen bij SealteQ Group heeft te allen tijde de juiste certificering. We spreken elkaar, partners en opdrachtgevers aan op onveilig gedrag.   

  We houden van innovatie 

  Door onze in house kennis van uiteenlopende disciplines, zijn we in staat om voor ieder vraagstuk een op maat gemaakte, innovatieve oplossing te vinden. We draaien onze hand niet om voor complexe uitdagingen en zijn creatief in het vernieuwend combineren en toepassen van technieken en middelen. We werken samen met gerenommeerde onderzoeksinstellingen om de bestendigheid van onze innovaties te valideren.  

  Betrouwbaarheid zit in ons DNA 

  Ontzorgen en oplossen, daar staan we voor. Al bijna vijftig jaar. Je kunt ervan uitgaan dat we doen wat we beloven en vaak meer. En als er ergens iets afwijkt, gaan we in gesprek om samen tot een oplossing te komen. Zo bouwen we langjarige klantrelaties op. Half werk bestaat niet. Het moet gewoon goed.  

  We zijn flexibel 

  Van spoedklus tot meerjarenplan: onze organisatie is zo ingericht dat we van urgente tot planbare opdrachten aankunnen. Ongeacht de projectgrootte, bij bestaande klanten of voor eenmalige samenwerkingen. Onze vakspecialisten kunnen vanaf de ontwerpfase meedenken in projectteams of in een later stadium deelnemen in een al bestaand traject. Door onze voorkeur voor korte lijnen kunnen we snel schakelen, zowel intern als extern.  

  Duurzaamheid is een voortdurend streven 

  Levensduurverlenging is ons uitgangspunt (mits de afweging hiervoor op termijn de meest rendabele total cost of ownership geeft), omdat we willen bijdragen aan de transitie naar duurzaam hergebruik of een verlengde exploitatie van bestaande constructies en vastgoedobjecten. Daardoor wordt de noodzaak van gebruik van nieuwe kostbare grondstoffen flink verlaagd en dragen we aantoonbaar bij aan daling van de CO2-uitstoot. We zijn ons ervan bewust dat we opereren in sectoren die impact hebben op het milieu en zullen er alles aan doen om onze footprint zo gering mogelijk te maken.  

  Onze visie:

  SealteQ Group loopt voorop met slimme en bewezen duurzame oplossingen om de levensduur van beton- en staalconstructies te verlengen en draagt daarbij zorg voor wat er echt toe doet: onze mensen, onze klanten en onze planeet.  

  www.werkenbijsealteq.com