6 maart 2019

Landelijk contract staalconservering op Gasunie locaties

Gas is één van de belangrijkste energiebronnen in Noordwest Europa. Om gas veilig te transporteren is er periodiek onderhoud nodig om de kwaliteit van het aardgastransportnetwerk te borgen. SealteQ is al geruime tijd actief met de staalconservering op locaties in het oosten van Nederland. Via deze weg laten wij met trots weten dat deze samenwerking wordt uitgebreid met het onderhoudscontract voor West Nederland. Dat wil zeggen dat SealteQ de komende vijf jaar alle bovengrondse onderhoudswerkzaamheden voor het hele land zal uitvoeren.

Europese aanbesteding gewonnen

Het contract is door de Gasunie aan SealteQ gegund na een Europese aanbestedingsprocedure. Een Europese aanbestedingsprocedure betekent dat iedere belangstellende onderneming het recht heeft om zich in te schrijven binnen een minimale, vooraf vastgestelde, tijdsbestek. Via de Europese aanbestedingsprocedure is SealteQ geselecteerd en gecontracteerd door de Gasunie voor staalconservering in West Nederland voor de periode 2019 tot 2023.

Met de expertise op het gebied van staalconservering en de jarenlange samenwerking tussen SealteQ en Gasunie blijft een dergelijk aanbestedingsproces toch altijd een uitdaging. Met maar enkele inschrijvers die de uitdaging aandurfden is SealteQ, op basis van de beoordelingscriteria, als beste keus beoordeeld. De beoordelingscriteria die voor de Gasunie van belang waren onder andere: ervaring, kwaliteit, prijs en plan van aanpak. SealteQ had hierin de juiste combinatie van alle aspecten.

Kwaliteit, landelijk inzicht en snelheid

Met het nieuwe contract heeft de Gasunie één aanspreekpunt voor het gehele land. Zowel de Gasunie als SealteQ zijn ervan overtuigd dat de aanstelling van SealteQ als unieke partner voordelen voor beide partijen heeft. Eén daarvan is het digitaliseren van de ondersteunende processen voor het gehele land. Hierdoor heeft de Gasunie “realtime” inzichtelijk in welke fase het onderhoud aan het aardgasnetwerk zich bevindt.

SealteQ heeft het volste vertrouwen in een prettige samenwerking met de Gasunie.

Benieuwd hoe wij u verder kunnen helpen met uw project?

© Copyright SealteQ 2024 Gebouwd door Saam' Marketing uit Groningen