• terug

  Brandwerende coatings

  Brandpreventie, brandapplicatie en advies voor brandpreventie d.m.v. brandwerende coatings

  SealteQ is actief op het gebied van brandpreventie, brandapplicatie doormiddel van brandwerende coatings en advies voor brandpreventie voor zowel betonnen als stalen constructies.

  Brand heeft een grote invloed op de stalen hoofddraagconstructies van gebouwen. Dit geschiedt steeds meer en meer door coating. De staalconstructie is vaak zo gesitueerd dat deze in het zicht moet blijven. Dit kan dan gedaan worden door een dunne brandwerende coating aan te brengen. De zwaarte van de hoofddraagconstructie, belasting en de mate van brandwerendheid bepalen de dikte van de coating. Met onze kennis van de wet- en regelgeving ten aanzien van brandveiligheid door coatings. Door onze samenwerking met alle gerenommeerde leveranciers van brandwerende coatings zoals PPG (Sigma), International Paint (AKZO) (en bijvoorbeeld) HENSEL. Maar ook met cementgebonden en vermiculite mortel systemen kunnen wij u van dienst zijn in een breed spectrum. Indien u een (kosteloos) advies op maat wilt op het gebied van brandpreventie bent u bij SealteQ aan het juiste adres.

  Het vereiste niveau van brandveiligheid van gebouwen én de brandwerendheid van constructies als onderdeel daarvan, ligt vast in de Nederlandse bouwregelgeving, in de vorm van prestatie-eisen. Deze eisen zijn materiaalonafhankelijk en uniform voor heel Nederland. Per constructiemateriaal is er een NEN-norm voor het berekenen van de brandwerendheid. De NEN-normen in het Bouwbesluit zijn een uitstekend uitgangspunt om een veilig gebouw neer te zetten.

  Het bouwbesluit stelt eisen voor brandwerendheid aan de hoofddraagconstructies van gebouwen. Beton moet bepaalde minimale afmetingen en voldoende dekking op de wapening hebben. Naast beton en hout moeten ook stalen hoofddraagconstructies hieraan voldoen. De eisen met betrekking tot de brandwerendheid van de hoofddraagconstructie wordt beschreven in Hoofdstuk 2 Artikel 2.2. van het nieuwe Bouwbesluit 2012.

  Brandwerende coatings aangebracht op het pand