8 mei 2014

Koning Willem-Alexander opent de tweede Johan Frisosluis in Stavoren

De nieuwe Johan Frisosluis in Stavoren is klaar! Deze sluis is een onderdeel van het Friese Merenproject. Dat project is met een budget van 495 miljoen euro gestart in 2000 en loopt af in 2015. Zoals bekend is Friesland de watersportprovincie bij uitstek.

De doelstelling van het project is niet alleen om de werkgelegenheid te stimuleren, maar tevens om de leefbaarheid en het vestigingsklimaat in Friesland te verbeteren.

Multipaint Staalconservering was betrokken bij dit schitterende project.

Stavoren wordt dé toegangspoort tot een gastvrij Friesland genoemd. En op 8 mei 2014 werd die toegangspoort officieel en feestelijk in gebruik genomen. Zijne Majesteit Koning Willen-Alexander opende de trots van Stavoren; de Johan Frisosluis.

Het is een bijzonder project geworden. Naast imposante getallen als 20.000 m3 grondverzet, is er ook gebruikgemaakt van 150 m2 aan zonnecellen en zelfs bij het sluiten van de brug naar het Johan Frisokanaal wordt energie teruggewonnen.

Moderne technieken gekoppeld aan een mooi project. En dat zal onze Koning aanspreken met zijn interesse voor waterbeheersing en nieuwe technologie.

Zoals verwacht kon worden maakten de Friezen er een spektakel van. Een compleet theaterstuk werd opgevoerd, waarbij een vader van de oude stempel en een modern denkende dochter discussiëren over de waarde en eigen functie van de beide sluizen.

Uiteindelijk is de vader, die de sluiswachter speelt, overtuigd en opent de sluizen waardoor de Koning toegang wordt verleend tot het sluizencomplex.

Tijdens de officiële opening speelt een Fries gedicht een centrale rol in het verhaal. Het symboliseert het karakter en de waarde van de oude en nieuwe sluis die nu een eenheid vormen in plaats van tegenpolen:

Wa’t syn ferline ferjit

Sil syn takomst noait witte

Ald en nij, jong en âld

Komme elkoar hjoed temjitte

Wie zijn verleden vergeet

Zal zijn toekomst nooit weten

Oud en nieuw, jong en oud

Komen elkaar in het heden tegen

Multipaint was verantwoordelijk voor de conservering van de sluisdeuren en bruggen voor het nieuwe sluiscomplex.

De opdrachten bestonden uit één nieuwe brugval, inclusief slijtlaag, plus het compleet opnieuw stralen en conserveren van hameitorens, balans en leuningwerken voor de noordelijke sluis.

Voor de zuidelijke sluis werden één compleet nieuwe brug en twee nieuwe sluisdeuren geconserveerd.

De 2e Johan Frisosluis heeft een bijzonder karakter. Groen, open, milieuvriendelijk en energie-neutraal. Door de nieuwe sluis behoren lange wachttijden en onveilige situaties in het hoogseizoen tot het verleden.

Multipaint heeft zijn professionele bijdrage kunnen leveren aan “De sleutel tot de poort van Fryslân”.

Benieuwd hoe wij u verder kunnen helpen met uw project?

© Copyright SealteQ 2024 Gebouwd door Saam' Marketing uit Groningen